Show simple item record

dc.contributor.advisorWittner J., Otto
dc.contributor.authorAagesen, Finn Arve
dc.date.accessioned2020-06-04T16:03:11Z
dc.date.available2020-06-04T16:03:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656735
dc.description.abstractDagens “Internet Service Providers” må håndtere et økende antall kunder og også en økning i bruken av ulike tjenester. I denne virkelighet blir nettadministrasjonen meget viktig. En av funksjonene er konfigurering av rutingsdata. Det kreves at tradisjonelle IP-nett er dynamiske, fleksible og at de reagerer i sann-tid på hendelser som influerer brukerne, som eksempelvis «link failure, overload and flapping». Hvis denne type hendelser influerer på rutingsdata, vil imidlertid ofte manuell interaksjon og endring av “static link metrics» være nødvendig. Dette senker effektiviteten av nettadministrasjonen både med hensyn til tidsbruk og utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det arbeid som her presenteres introduserer et rammeverk for automatisk konfigurering av rutingsdata (Eng: An Adaptive Network Routing Configuration framework for OSPF/IS-IS based IP networks”. Rammeverket baseres på “ XML Equivalent Transformation logic” anvendt som «reasoning procedure» for valg av rutingsdata. Denne prosedyre er et skritt på veien mot en automatisk og adaptiv prosedyre for valg av rutingsdata. Et eksempel scenario er beskrevet og simulert. Det er sett på i hvilken grad bufferstørrelse i ruterne og intensitet av “traffic flows» influerer på ytelsen til rammeveket. Ytelsen til rammeverket er sammenlignet med bruk av det system som brukes i tradisjonelle IP-nett
dc.description.abstractNowadays Internet Service Providers are facing increase in usage of different services and growing number of customers. Network Management has become very important secondary network functionality. One of the network management tasks is routing configuration. Traditional IP networks are required to be dynamic, flexible and react in real time to the events that might impact its users (e.g. link failure, overload, flapping etc.). In case of such events, changes in routing configurations often require manual interaction and adjustments of static link metrics. This lowers the efficiency of the network management procedures in terms of utilization of both time and available resources. Work presented here introduces an Adaptive Network Routing Configuration framework for OSPF/IS-IS based IP networks. The framework stands on XML Equivalent Transformation logic applied as reasoning procedure for route choices. This reasoning procedure is a way towards automatic and adaptive routing decision making process. One example case scenario of network enforcing the framework was described and simulated. We investigated how router´s buffer size and interarrival times of the traffic flows impact the performance of the framework. Finally, we compared performance of the framework with the current traditional IP networks setup. Keywords: adaptive IP networks, automated routing configuration, IS-IS, OSPF, XML Equivalent Transformation, reasoning engine
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAutomatisk konfigurering av rutingsdata
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record