Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlomsten, Anne Torhild
dc.date.accessioned2020-04-29T12:49:59Z
dc.date.available2020-04-29T12:49:59Z
dc.date.created2016-10-04T09:11:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFoU i praksis. 2016, 10 (1), 63-84.en_US
dc.identifier.issn1504-6893
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2652951
dc.description.abstractI dagens skole er kjønnsblandet undervisning grunnregelen. Allikevel er det ikke uvanlig at jenter og gutter har undervisning i kjønnsdelte grupper i kroppsøving. I studien som ligger til grunn for denne artikkelen, utforskes be- grunnelser for å kjønnsdele faget. Data er innhentet gjennom en spørreunder- søkelse som er gjort ved alle landets grunnskoler. Analysene viser at begrunnelser for kjønnsdelt undervisning i kroppsøving kan kategoriseres i ulike interesser og behov: dominerende gutter, fysiske forskjeller, sårbart kroppsbilde og jenter som «blomstrer». Resultatene diskuteres i lys av ulike forståelser av likestillingsarbeid i skolen. Studien belyser et viktig perspektiv i den pedagogiske debatten omkring kjønn i kroppsøving, og gir innsikt i en pro- blemstilling som er aktuell og nødvendig å belyse dersom intensjoner om be- vegelsesglede og fysisk aktivitet skal bli reelle for alle elever i skolen.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisk og NOASPen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleBegrunnelser for å praktisere kjønnsdelt kroppsøving i norsk skoleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber63-84en_US
dc.source.volume10en_US
dc.source.journalFoU i praksisen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin1389229
dc.description.localcodeOpphavsrett (c) 2016 Anne Torhild Klomsten. Åpen tilgang CC-BY-NCen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal