Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDahl, Thomas
dc.contributor.authorVestgøte, Ingrid Hertzberg
dc.date.accessioned2020-03-05T15:01:46Z
dc.date.available2020-03-05T15:01:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645635
dc.description.abstractI overordnet del for nye læreplaner, gis skoleledere en viktig rolle for å legge til rette for og å lede skoleutvikling. Skoleutvikling handler om læreres læring gjennom kontinuerlig utvikling av et informert profesjonelt skjønn og utvikling av undervisningspraksis ved deltakelse i profesjonelle læringsfellesskap (Utdanningsdirektoratet, 2018). En rapport om lærerrollen i den norske skolen (Dahl et al., 2016, s. 214) finner at det er vanskelig å etablere profesjonsfellesskap som fører til denne utviklingen og at det er behov for mer forskning som kan tydeliggjøre hva som er viktig å ivareta for å få til gode læringsprosesser blant lærerne. Målet med denne oppgaven er å kunne bidra med innsikt i hvordan ledere kan legge til rette for kollektive læringsprosesser. Studien har til hensikt å få frem hvordan lærere opplever læring og samarbeid gjennom de strukturer for kollektive læringsprosesser som er i en Lesson study-prosess. Oppgaven presenterer en casestudie gjennomført i en matematikkseksjon som jobbet med Lesson study for å utvikle undervisningspraksis. Datamaterialet er basert på tre spørreundersøkelser som ble gjennomført underveis i prosjektperioden og individuelle intervju av fire lærere som ble gjennomført ved prosjektets slutt. Funn i min studie viser at strukturer der lærerne gis rom for å dele ideer og erfaringer, utfordres på å argumentere for undervisningsmetoder og bruke ny kunnskap i felles planlegging av undervisning fører til læring og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap. Gjennom felles planlegging, utprøving og refleksjon i etterkant opplever lærerne at de utvikler en undervisningspraksis som er mer i tråd med deres verdier og oppfatninger om god praksis. Gjennom strukturene i Lesson study har lærerne fått et verktøy for lærende samarbeid, slik at de i fremtiden har bedre forutsetninger for å kunne lede seg selv i større grad enn tidligere. Lederes deltakelse i Lesson study sammen med lærere gir ledere god innsikt i skolens ståsted og behov for utvikling. Skolelederes tilrettelegging for og deltakelse i strukturer som Lesson study er en måte å nærme seg de forventninger som stilles til skoleledere om å lede en styrking av læreres kontinuerlige læring i profesjonelle læringsfellesskap (Utdanningsdirektoratet, 2018).
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLedelse av læreres læring og samarbeid
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel