Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordbø, Svein Arnenb_NO
dc.contributor.authorFardal, Hildenb_NO
dc.contributor.authorTörneke, Ulrikanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:20:04Z
dc.date.available2014-12-19T14:20:04Z
dc.date.created2014-04-24nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier713990nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263941
dc.description.abstractFormål med studien: Å kartlegge forekomsten av M. genitalium infeksjoner blant en uselektert gruppe pasienter som skal testes for C. trachomatis. Forekomsten av mørketall for M. genitalium ved diagnostikk av C. trachomatis er undersøkt i et begrenset antall studier. Metode: Prøver rekvirert for C. trachomatis ble avidentifisert og testet for M. genitalium. 1141 prøver ble inkludert og bestod av 608 urinprøver og 533 penselprøver. De 1141 prøvene kom fra 1114 ulike individer. Av de totalt 1114 personene som ble testet, bestod utvalget av 798 kvinner (71,6 %) og 316 menn (28,4 %). Prøvene ble analysert for M. genitalium ved hjelp av en in-house real-time PCR-metode. PCR-undersøkelsene for M. genitalium ble gjennomført på CFX96TMReal-Time System (C1000TMThermal Cycler), ved hjelp av TaqMan probe merket FAM. Målgenet for metoden er gap, et gen som koder for enzymet glyseraldehyd-3-fosfatdehydrogenase. Resultat: Prevalensen av M. genitalium infeksjon blant de 1114 testede personene var 3,7 % totalt (n=41), 3,9 % for kvinner (n=31) og 3,2 % for menn (n=10). Tilsvarende var prevalensen av C. trachomatis infeksjon 9,3 % totalt (n=104), 8,5 % for kvinner (n=68) og 11,4 % for menn (n=36). Medianalder for pasienter med M. genitalium infeksjon var 21 år. Fordelt på kjønn var medianalder 21 år for kvinner og 26,5 år for menn. Aldersforskjellen mellom kjønnene var signifikant (p=0,014). Hos menn ≤ 25 og > 25 år var prevalensen 2,5 % respektive 4,2 %. Hos kvinner var forskjellen i prevalens mellom aldergruppene ≤ 25 og > 25 år signifikant (p=0,029), 5 % respektive 1,8 %. Det ble funnet 13 prøver positive for M. genitalium der det ikke var rekvirert for bakterien. Fem prøver rekvirert for M. genitalium som ble negative i rutinen, ble funnet positive i studien. Totalt ble dermed 18 av 41 (43,9 %) positive prøver funnet utover det som ble oppdaget i rutinen. Konklusjon: Mange uoppdagede M. genitalium infeksjoner ble funnet i studien, spesielt hos kvinner ≤ 25 år. Utfra dette anbefaler vi at kvinner ≤ 25 år alltid bør testes for M. genitalium når det allikevel skal testes for C. trachomatis. Hos menn > 25 år finner vi en høyere prevalens enn hos menn ≤ 25 år. Vår studie inkluderer for få prøver fra menn til å kunne gi noen anbefalinger om testing av denne gruppen, men tendensen som er vist her er dokumentert i flere andre studier. Det bør dermed vurderes om menn med symptomer på urethritt også skal testes for M. genitalium og da særlig i aldersgruppen > 25 år.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO
dc.titleHøy forekomst av Mycoplasma genitalium hos kvinner under 25 år: Prevalensundersøkelse av M. genitalium i pasientprøver som testes for C. trachomatisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel