Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Sara Marie
dc.contributor.authorAsheim, Andreas
dc.contributor.authorTøndel, Gunhild
dc.date.accessioned2020-01-15T10:02:55Z
dc.date.available2020-01-15T10:02:55Z
dc.date.created2019-12-10T12:38:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (18), 1744-1747.nb_NO
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636367
dc.description.abstractBAKGRUNN Det er et helsepolitisk mål å øke utnyttelsen av ledig kapasitet i sykehusene, men flere er bekymret for at det er lite uutnyttet kapasitet igjen. Formålet med studien var å undersøke hvordan helsepersonell opplever og håndterer kapasitetspress i somatisk spesialisthelsetjeneste. MATERIALE OG METODE I denne kvalitative studien utførte vi semistrukturerte intervjuer med enhetsledere, utskrivende leger og sykepleiere ved to norske helseforetak. Ni intervjuer (både individuelle og i gruppe) med til sammen 19 informanter ble utført oktober 2017 – februar 2018. Intervjuene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. RESULTATER Kapasitetspress ble beskrevet som et stadig press om å behandle flere. Informantene lanserte begrepet «underkapasitet»: en situasjon der økte krav uten tilstrekkelige ressurser går på bekostning av noe(n). Ferdigbehandlede eldre pasienter som ventet på et kommunalt tilbud, ble regnet som spesielt sårbare, da de ofte var overrepresentert blant dem som ble flyttet mellom avdelinger og senger for å frigi plass ved stort behov for ledige senger. Sykehusansatte opplevde liten innflytelse på hva slags kommunale tilbud pasientene fikk etter utskrivning. FORTOLKNING Informantene fortalte at dagens arbeidshverdag var negativt påvirket av underkapasitet. Helsepersonells opplevelse av kapasitetspress er viktig kunnskap i politikkutformingen på feltet.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherDen norske legeforeningnb_NO
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHelsepersonells oppfattelse av kapasitetspress i spesialisthelsetjenestennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1744-1747nb_NO
dc.source.volume139nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningnb_NO
dc.source.issue18nb_NO
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.19.0219
dc.identifier.cristin1758816
dc.description.localcodeOpen Access CC BY-ND-4-0.nb_NO
cristin.unitcode1920,26,0,0
cristin.unitcode194,63,15,0
cristin.unitnameSentral stab
cristin.unitnameInstitutt for matematiske fag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal