Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalum, Magnusnb_NO
dc.contributor.authorÅsberg, Arnenb_NO
dc.contributor.authorWiderøe, Tor-Eriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:18:16Z
dc.date.available2014-12-19T14:18:16Z
dc.date.created2011-08-30nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier437822nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263452
dc.description.abstractBakgrunn. Hypertensjon er blant de viktigste risikofaktorer med betydning for den globale sykdomsbelastningen. Livsstilsrelaterte faktorer er av vesentlig betydning for blodtrykksnivået. Sammenhengen mellom selvrapportert fysisk aktivitet og blodtrykksnivå og hypertensjonsforekomst i en stor populasjon er mindre kjent. Materiale og metode. Studien er basert på data fra 71.518 personer i alderen 20-79 år,som deltok i den første Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 1). Totalt 50.047 personer med komplett datasett ble inkludert i en multivariat analyse for å se hvordan selvrapportert mosjon og andre kjente risikofaktorer for høyt blodtrykk varassosiert med systolisk og diastolisk blodtrykksnivå. Alder, høy BMI og manglendemosjon var assosiert med høyere blodtrykksnivå. Prevalens av hypertensjon ble viderestudert for grupper inndelt etter alder, BMI-nivå og status for mosjon. Binær logistisk regresjon ble utført for å vurdere odds ratio for hypertensjon gitt kjønn, alder og mosjonsstatus. Disse analysene ble gjort på 58.863 deltagere. Resultat. Mosjonering var assosiert med litt lavere blodtrykk, men signifikant både for kvinner og menn. Vi fant ingen signifikant lineær trend mellom graden av fysisk aktivitet og blodtrykksnivå, og den tydeligste forskjellen i blodtrykk var mellom de som mosjonerte og de som ikke mosjonerte. Det var en tendens til at mosjon varassosiert med lavere hypertensjonsforekomst, spesielt hos de med BMI 30 eller høyere. Kvinner som mosjonerte hadde lavere odds ratio for hypertensjon, men denne sammenhengen ble ikke påvist for menn. Fortolkning. Denne tverrsnittsstudien bekrefter delvis funn fra tidligere epidemiologiske studier. Den beskriver også tydeligere sammenhengen mellom mosjon og blodtrykksnivå, relatert til kjønn, alder og kroppsmasseindeks.Selvrapportert fysisk aktivitet i en populasjon gir en annen informasjon enn dynamiske intervensjonsstudier.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.titleSammenhengen mellom selvrapportert fysisk aktivitet og blodtrykk, relatert til alder, kjønn og BMInb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel