Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGundersen, Odd Erik
dc.contributor.authorChristiansen, Sander Aker
dc.contributor.authorFauske, Ivar Austin
dc.date.accessioned2019-12-29T15:00:33Z
dc.date.available2019-12-29T15:00:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634472
dc.description.abstractDe fleste av dagens voksne har en viss grad av forståelse for trafikkdomenet. Hvordan representere dette domenet har vært et aktivt og populært forskningsområde i mange år, spesielt innenfor trafikkhåndtering og selvkjørende biler. Som en konsekvens har god forståelse for domenet og mulige måter å resonere rundt trafikk blitt oppdaget. Derimot har forskning rundt hvordan evaluere en sjåførs prestasjoner fått mindre oppmerksomhet. Denne oppgaven undersøker implementasjonen av en virtuell kjørelærer, som vinkler en sjåførs situasjonsforståelse ut i fra "situasjonsbevissthet" og gir konstruktiv tilbakemelding basert på denne. Denne nyskapende tilnærmingen til å identifisere sjåførfeil, undersøkes gjennom analyse og diskusjon av scenarier kjørt gjennom i en kjøresimulator som senere evalueres i en implementasjon av konseptbevis. Dette konseptbeviset ble implementert som et multi-agent system hvor situasjonen ble representert i en ontologi. For hvert scenario hvor det blir foreslått tilbakemelding ble tilbakemeldingen evaluert av en profesjonell kjørelærer som bekreftet eller avkreftet innholdet i tilbakemeldingen. Initielle resultater var noe lovende, hvor systemet var i stand til å korrekt vurdere brudd på vikeplikt og råkjøring. Konseptbeviset og kjørelæreren var enige 83% av tiden. Enigheten kunne derimot være så lav som 42% for vanskelige situasjoner. Foreslåtte forbedringer har blitt identifisert og videre arbeid for et fullverdig system, ment til å gjøre evalueringer og gi tilbakemelding i sanntid, blir foreslått.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDeveloping a Virtual Driving Instructor
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel