Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVie, Ola Edvin
dc.contributor.advisorFarid, Parinaz
dc.contributor.authorHaukås, Lisa Enge
dc.date.accessioned2019-12-20T15:00:31Z
dc.date.available2019-12-20T15:00:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634361
dc.description.abstractProsjektledelse kan bli definert som anvendelse av kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker for å utarbeide aktiviteter for å møte prosjekt-kravene. Programvareutviklingsprosjekter er komplekse, og i dag er det vanlig å bruke agile metoder når en utfører slike prosjekter. Agile metoder fokuserer på å ha et tett samarbeid med kunden, i tillegg til å verdsette enkeltpersoner og samspill i gruppen. Prosjektlederen er leddet mellom kunden og utviklerne. Selv om det finnes relativt mye forskning på prosjektledelse innen IT, er det lite forskning knyttet til teknisk og ikke-tekniske prosjektledere. I denne oppgaven defineres en teknisk prosjektleder som en prosjektleder som har bakgrunn som utvikler. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å undersøke i hvilken grad prosjektledere erfarer at deres tekniske eller ikke-tekniske bakgrunn påvirker deres prestasjon som prosjektledere i programvareutviklingsprosjekter. Dette case studiet har en kvalitativ strategi, der fire prosjektledere har blitt intervjuet gjennom et semi-strukturert intervju. Prosjektlederne kommer fra et anonymt konsulent firma som driver med programvareutvikling. For å få et troverdig resultat, har intervjuobjektene fått tilsendt oppgaven og godkjent at de blir fremstilt korrekt. Intervjuene har blitt analysert ved hjelp av koding, å se etter potensielle likheter og kategorisere dem. Dette ble gjort for å understreke likheter og forskjeller mellom tekniske og ikke-tekniske prosjektledere. Resultatene viser at det er flest fordeler ved å ha en teknisk bakgrunn når en er prosjektleder for programvareutviklingsprosjekter. Det er viktig å ha teknisk kunnskap som prosjektleder på slike prosjekt, da det gjør at en har oversikt over hvordan ting henger sammen. I tillegg til at en enklere ser problemer og utfordringer som oppstår tidligere. På en annen side, kan ikke-tekniske prosjektledere lære seg nok teknologi til at det er tilstrekkelig.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleProject Managers in Software Development Projects
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel