Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, Lene Nnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:17:55Z
dc.date.available2014-12-19T14:17:55Z
dc.date.created2009-02-20nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier174288nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-1167-3 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-1168-0 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263354
dc.description.abstractMuggsopp i inne miljø kan forarsake flere ulike symptomer hos mennesker som eksponeres. De vanligste reaksjonene ligner betennelsesreaksjoner i slimhinner, sarlig i ovre luftveier, men ogsa andre symptomer slik som hodepine, kvalme, unormal trøtthet, konsentrasjonsvansker (”tung i hodet”) og eksem kan vare vanlige. Personer med astma er særlig utsatt for inneklimarelaterte plager, men det er hittil ukjent hvorfor disse personene er sarlig utsatt. Til tross for mye fokus pa allergiske reaksjoner pa grunn av eksponering for muggsopp, er det sjeldent at mennesker få r allergiske reaksjoner pga muggsopp sett i fra et immunologisk perspektiv. Det er imidlertid grunn til a tro at andre typer reaksjoner fra immunforsvaret (ikkeallergiske) kan vare mer aktuell. Det er holdepunkter for at stoffer/komponenter som muggsopp produserer er viktige bidragsytere for reaksjoner. I tillegg til en rekke andre komponenter som muggsopp produserer, er muggsoppgifter (mykotoksiner) særlig aktuelle. Doktorgradsarbeidet har i hovedsak fokusert på hvordan celler i immunforsvaret reagerer nar de blir utsatt for særlig små doser av disse giftene, noe som kan vare situasjonen ved forurensing av muggsopp innendors. Det er i hovedsak vist at muggsoppgifter bidrar til a forstyrre cellenes produksjon av ikke-allergiske signalstoffer (inflammatoriske cytokiner). På denne maten kan det oppstå en ubalanse i immunforsvaret slik at sjansen for betennelsesreaksjoner kan øke. De påviste cellereaksjonene kan muligens ha betydning for noen av de opplevde symptomene som relateres til muggsopp i innemiljø. Det er ogsa vist i et delarbeid at komponenter fra muggsopp kan bidra til a frembringe spesielle reaksjonsmonster hos astmatikere sammenliknet med ikke-astmatikere, og dette kan indikere/dokumentere at immunresponsen hos astmatikere faktisk er forskjellig sammenliknet med reaksjonen hos ikke-astmatikere. Dette delarbeidet kan vare begynnelsen på den videre dokumentasjonen av helseplager som astmatikere kan oppleve pa grunn av muggsopp i innemiljønb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:238nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 368nb_NO
dc.titleFungal products and in flammatory responses in human monocytes and epithelial cellsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.description.degreePhD i molekylærmedisinnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record