Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristiansen, Lillnb_NO
dc.contributor.advisorOdegaard, Gurinb_NO
dc.contributor.advisorVerne, Guri B.nb_NO
dc.contributor.authorKvernmo, Susannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:15:33Z
dc.date.available2014-12-19T14:15:33Z
dc.date.created2013-09-27nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier651976nb_NO
dc.identifierntnudaim:9195nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262871
dc.description.abstractI arbeidet med prosjektoppgaven høsten 2012 utarbeidet jeg et konseptog en rekke skisser for en mobilapplikasjon for førstegangssøkere av førerkorthos Statens vegvesen. Denne oppgaven er en fortsettelse på arbeidet gjort iprosjektoppgaven. Gjennom en brukersentrert designprosess blir skissene fraprosjektoppgaven brukertestet, en front-endløsning for mobilapplikasjonen?Lappen? utviklet basert på resultatet og den nye prototypen deretter brukertestetigjen. Hensikten med mobilapplikasjonen er å gi førstegangssøkereinnsikt i egen føreropplæring og mulighet for å sende søknad om førerkort ogbestille praktisk prøve elektronisk via applikasjonen. Brukertestene resultertei to spesielt interessant funn. Bruk av en emulator ved første brukertestga brukerne en unaturlig tilnærming til produktet og ga dermed feilaktigeresultater. Videre fant jeg at Statens vegvesens terminologi og formuleringav ord ble misforstått av de unge testbrukerne og skapte usikkerhet, spesieltknyttet til søknaden om førerkort.Oppgaven tar videre for seg brukertesting av mobile applikasjoner ogfinner at brukervennlighetsproblemer kan identifiseres tilstrekkelig i et laboratoriemiljø,mens ytelsesproblemer og størrelse på elementer i det grafiskegrensesnittet bør testes i et feltstudie. Organisatorisk interoperabilitet bliridentifisert som en av utfordringen til e-governmentssystemer. WebportalenAltinn står frem som et skoleeksempel på organisatorisk interoperabilitetmen har mottatt mye kritikk for sin manglende brukervennlighet. Statensvegvesens nye Autosys planlegges integrert med Altinn og etaten vil dermedstå overfor utfordringer med å gjøre denne løsningen brukervennlig for innbyggerne.Videre vurderes et sett med suksesskriterier for offentlige mobileapplikasjoner som ble identifisert i tidligere arbeid med prosjektoppgavenved hjelp av brukertestene. Suksesskriteriene fungerte som nyttige veivisereunder utviklingen av ?Lappen? og brukertestene og deres gyldighet ble bekreftetgjennom intervjuer av testbrukerne. Avslutningsvis tar oppgaven forseg innføringen av mobilapplikasjonen der alle interessenter må introduseresog godta det nye systemet for å oppnå en vellykket innføring.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.titleTekniske og organisatoriske aspekter ved design av en mobil sluttbrukerapplikasjon for søknad om førerkort.nb_NO
dc.title.alternativeTechnical and organizational aspects of the design of a mobile end user applicationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber169nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel