Show simple item record

dc.contributor.advisorSætre, Rune
dc.contributor.advisorKrüger, Andreas
dc.contributor.advisorNæss-Pleym, Lars Eide
dc.contributor.authorSetalid, Marius
dc.contributor.authorSkari, Even Letting
dc.date.accessioned2019-10-31T15:17:37Z
dc.date.available2019-10-31T15:17:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625850
dc.description.abstractNorsk Luftambulanse (NLA) er et privat eid selskap som tilbyr luftambulanse-tjenester i både Norge og Danmark. NLA har 12 baser i Norge og 4 i Danmark. Virksomhetsdata vedrørende tjenesten registreres fortløpende for å se tjenestens utvikling og for å verifisere at kontraktkravene opprettholdes. Denne oppgaven presenterer et virksomhetsrapporteringssystem, NOLAS Insights, som forenkler analyse av operasjonelle data. Systemet henter data fra NLAs databasesystem og visualiserer operasjonelle karakteristika. Utviklingen og evalueringen av fem prototyper ble utført med en brukersentrert tilnærming basert på forskningsstrategien: ”Design and Creation”. Prototypene ble evaluert av deltagere fra NLAs ledelse gjennom brukertester og semistrukturerte intervjuer. Brukertestene identifiserte brukbarhetsproblemer som ble løst. Intervjuene bidro til prioritering av funksjonalitet og til å kartlegge brukertilfredshet med systemet. Intervjuene viste at NOLAS Insights kan være nyttig for ledelsen i NLA og har et stort framtidig potensiale. Systemet gir NAA et verktøy som tilbyr informasjon som kan underbygge beslutninger og bidrar med å automatisere prosessen for å hente ut rapporter om tjenestens utvikling.
dc.description.abstractNorwegian Air Ambulance (NAA) is a private company that delivers air emergency services to the government of Norway and Denmark. NAA has 12 bases in Norway and 4 in Denmark. Data about the emergency operations are tracked to see developments in the service and to verify that the requirements of NAA's service contract are fulfilled. This thesis presents a business intelligence system, named NOLAS Insights, that simplifies analysis of operational data. The system extracts data from NAA's database system and visualizes operational characteristics. The development and evaluation of five prototypes was done with a user-centered approach based on the research strategy: Design and Creation. The prototypes were evaluated by participants from the NAA management through user testing and interviews. The user tests discovered usability problems that were solved, and the interviews helped to prioritize functionality and determine the user satisfaction with the system. The interviews showed that NOLAS Insights can be useful for the management team and has a great potential in the future. The system offers NAA a tool that provides information that can assist in decision-making and automates the creation of different types of performance reports.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleNOLAS Insights: Systematisering av operasjonelle karakteristikker i en organisasjon som består av flere funksjonelle enheter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record