Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJonsson, Thomas
dc.contributor.authorFloer, Vilde Kristiansen
dc.date.accessioned2019-10-15T14:02:26Z
dc.date.available2019-10-15T14:02:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622388
dc.description.abstractÅrsaker og virkninger ved russykling er et aktuelt tema for trafikksikkerhet. Årsaker som manglende regler og positive holdninger blir analysert ved en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen hadde 163 svar. Den relaterer beregnet blodalkoholkonsentrasjon og regler i forskjellige land. Det er ikke flere personer som sykler beruset hvis reglene er milde. Virkninger som reduserte ferdigheter og lite kontroll blir analysert ved et eksperiment. Eksperimentet hadde 7 deltakere. Det relaterer promillebriller med spesifikk styrke og testete øvelser. Det er flere personer som får dårligere ferdigheter om de sykler beruset. Mer forskning om flere årsaker og flere virkninger ved russykling vil mulig gi tydeligere relasjoner.
dc.description.abstractReasons and consequences for intoxicated bicycling are an applicable theme for traffic safety. Reasons like lacking rules and positive attitudes is analysed by a survey. This survey had 163 answers. It relates calculated bloodalcoholconsentration and rules in different countries. It is more people that bicycle intoxicated if the rules are soft. Consequences like reduced skills and little control is analysed by an experiment. The experiment had 7 participants. It relates drunk googles with a specific power and tested trials. It is more people that get worse skills if they bicycle intoxicated. More research about more reasons and more consequences for intoxicated bicycling will possibly give clearer relations.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅrsaker og virkninger ved russykling
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel