Show simple item record

dc.contributor.advisorAndresen, Steinarnb_NO
dc.contributor.authorØymo, Helene Alexandra Aanesennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:13:19Z
dc.date.available2014-12-19T14:13:19Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350444nb_NO
dc.identifierntnudaim:1270nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262112
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven var å bygge videre på en casestudie for lokasjonstjenester og nødanrop [Hausken, 2005). Casestudien illustrerer et assistansesenter for reisende i utlandet med mobiltelefon, Scandinavian Information Central (SIC). I denne oppgaven benevnes SIC som Traveler Assistance Center (TAC). TAC består av en informasjonstjeneste og en SOS-tjeneste, og benytter geografisk lokalisering av bruker samt brukerprofil for å tilpasse tjenestene brukers behov. Målsettingen for denne oppgaven var å avdekke hvorvidt det eksisterer et behov eller et potensielt marked for et assistansesenter som TAC. Det ble utført flere mindre empiriske undersøkelser for å kartlegge hvilke egenskaper og attributter både konsumentene og potensielle tjenestetilbydere ønsker at systemet skal omfavne. For å illustrere TAC-tjenestene for respondentene i de empiriske undersøkelsene ble det utarbeidet en presentasjon av senteret og dets tjenester. En viktig forutsetning for TAC er å nå frem til et så stort potensielt marked som mulig uavhengig av teknologien som anvendes av brukeren. TAC må kunne tilby et differensiert tjenestespekter tilpasset teknologien som benyttes av brukeren Trenden i dag er brukerorienterte tjenester og det er spesielt viktig ved introduksjonen av en ny tjeneste å følge denne trenden. Teknologi kan brukes som middel for å lage brukerorienterte tjenester ved å benytte brukerprofil og lokalisering. Dette ble av respondentene ansett som attraktive tjenesteattributter. De utførte emiriske undersøkelsene omfattet relativt få respondenter og på den bakgrunn oppfordrer forfatteren at det foretas flere empiriske studier i den videre utviklingen av tjenestene TAC representerer. Det vil være viktig ved videre studier å segmentere markedet etter alder. Forfatteren mener den voksende gruppen med pensjonister utgjør en stor og viktig potensiell brukergruppe for TAC. Derfor oppfordres det spesielt til videre studier rettet mot dette markedssegmentet. Hovedtilbyder av et slikt senter må sannsynligvis samarbeide med flere andre tilbydere for å oppnå en mest mulig optimal tjeneste. Det antas at flere virksomheter må samarbeide for å realisere TAC-tjenestene. Forfatteren foreslår å inngå allianser med forsikringsselskap og andre assistansetilbydere for å differensiere de eksisterende produktene med TAC-tjenesten. Ved introduksjonen av nye innovative produkter og tjenester må det normalt skapes et behov blant forbrukerne noe som også gjelder for TAC-tjenesten. Studiet viser at det eksisterer et potensielt marked for assistansetjenester som de TAC illustrerer på trass av at resultatene fra undersøkelsene i noen tilfeller indikerte det motsatte. Det er svært viktig at det satses på riktig, fremtidig teknologi og timing. I tillegg vil TAC være svært avhengig av velfungerende, forretningsmessige allianser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE7 kommunikasjonsteknologino_NO
dc.subjectTelematikkno_NO
dc.titleTAC (Traveler Assistance Center): Utforming av systemegenskaper i henhold til bruker- og tilbyderkravnb_NO
dc.title.alternativeTAC (Traveler Assistance Center): Modeling system properties according to user and provider requirementsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record