Show simple item record

dc.contributor.advisorSandvik, Arne Kristian
dc.contributor.advisorDamås, Jan Kristian
dc.contributor.advisorØstvik, Ann Elisabeth
dc.contributor.authorThorsvik, Silje
dc.date.accessioned2019-10-04T08:56:05Z
dc.date.available2019-10-04T08:56:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-326-3815-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620249
dc.description.abstractNøytrofil gelatinase-assosiert lipocalin i inflammatorisk tarmsykdom Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er kroniske betennelsestilstander i mage-tarmsystemet. De to hovedformene er Crohns sykdom (CD) og ulcerøs kolitt (UC). Årsaken til sykdommene er ukjent. Sykdomsmekanismene er komplekse og involverer blant annet genetiske faktorer, komponenter av det medfødte og ervervede immunforsvaret og tarmens mikrobeflora. Eksisterende behandling er utilfredsstillende. Mye forskning har blitt utført for å forstå sykdomsmekanismene bedre, for å finne bedre diagnostiske verktøy og bedret behandling. Vår forskningsgruppe har tidligere utført analyse av genregulering i tykktarmsslimhinne der det ble funnet at genet LCN2 var blant de mest oppregulerte genene ved aktiv betennelse sammenlignet med kontroller. Proteinet som kodes av LCN2, nøytrofil gelatinase-assosiert lipocalin (NGAL), var høyt uttrykt i en klasse av hvite blodlegemer og i betente overflateceller (epitel). NGAL er kjent som et antimikrobielt protein, og det har et potensiale som biomarkør for ulike sykdommer da det er et lite protein med høy stabilitet. Det er behov for flere og bedre biomarkører for IBD da den eksisterende biomarkøren i avføring, fekal kalprotektin, ikke har perfekte testegenskaper. Kalprotektin er uttrykt i hvite blodlegemer. Vår hovedhypotese i artikkel I var at NGAL i avføring (fekal NGAL) kan være en mer sensitiv biomarkør for IBD siden det finnes i epitelcellene ved betennelse, spesielt ved kronisk betennelse der det er mindre hvite blodlegemer. I studien, som innbefattet 73 pasienter med IBD og 65 kontroll-individer, fant vi at fekal NGAL er kraftig økt ved aktiv IBD og vi fant at sensitiviteten og spesifisiteten for å skille mellom aktiv IBD og friske kontroller var hhv 94,7% og 95,7%. Fekal NGALs testegenskaper ser ut til å være sammenlignbare med fekal kalprotektin. NGAL-nivået i blod ble også funnet å være signifikant forhøyet ved aktiv IBD, men testegenskapene var ikke bedre enn for det vanlige betennelsesmålet C-reaktivt protein (CRP). Under arbeidet med artikkel I fant vi målbare mengder NGAL i avføringsprøver fra en del av de friske kontrollene til tross for at vi fant lite uttrykk av proteinet i tykktarmslimhinne. Vi besluttet å undersøke NGALs uttrykk i frisk og betent tynntarm, noe som ikke har blitt gjort tidligere. I artikkel II så vi på NGALs uttrykk og regulering i tynntarm i aktiv CD og i kontroller. Vi fant at LCN2 var blant de mest oppregulerte genene i aktiv CD i tynntarm sammenlignet med friske kontroller. Vi fant at NGAL er uttrykt i Panethceller (støtter stamcellenisjen) og enteroendokrine (hormonproduserende) celler, både i frisk og betent tynntarm, i tillegg til økt uttrykk i andre epitelceller ved betennelse. I artikkel III fant vi at uttrykket av NGAL i tynntarmslimhinne var kraftig økt i såkalt sår-assosiert cellelinje (UACL), også kjent som pylorisk metaplasi. Denne cellelinjen finnes i sårkantene i CD og man tror at den har en rolle i sårtilhelingen. Vi gjorde en genuttrykksanalyse av mikrodissekert UACL. En anrikningsanalyse av de oppregulerte genene ga støtte til teorien om at UACL har en rolle i sårtilheling. Vi fant at LCN2 var et av de mest oppregulerte genene i UACL. Videre fant vi NGAL-uttrykk i regenerativ slimhinne i tykktarm og i umodne tykktarmceller i kultur. Alt i alt kan dette tyde på at NGAL har en rolle i regenerasjonen i IBD. Oppsummert finner vi at NGAL er betydelig økt ved aktiv IBD og at fekal NGAL har et potensiale som biomarkør for IBD. Studien gir ny kunnskap om NGALs uttrykk i frisk og syk tynntarm og vi finner holdepunkter for at NGAL kan spille en rolle i regenerasjonsprosessen ved IBD.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2019:108
dc.titleNeutrophil gelatinase-associated lipocalin in inflammatory bowel diseasenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record