Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.advisorKrogseth, Arve
dc.contributor.authorEggan, Kenneth
dc.date.accessioned2019-09-11T08:16:26Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14697
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614740
dc.description.abstractVeg- og jernbaneprosjekter prosjekteres nå hovedsakelig i 3D. Dette muliggjør bruken av framdriftsplanlegging i 4D, altså å berike 3D-modeller med tid som en fjerde dimensjon. Anleggsbransjen har stadig fokus på produktivitet og HMS-aspektet ved gjennomføring av prosjektene. 4D-planlegging har vist seg nyttig til dette i byggebransjen, men er metoden egnet for langstrakte anlegg? Masteroppgaven har som hensikt å undersøke nettopp dette, hvordan programvaren takler langstrakte 3D-modeller, hvilke bruksområder som er aktuelle samt hvilke utfordringer som må overvinnes for mer effektiv bruk av metoden innen anleggsbransjen. I samarbeid med Hæhre Entreprenør AS ble metoden testet med bruk av prosjektdata fra det pågående veiprosjektet E6 Helgeland nord. Det skal totalt bygges 62 kilometer ny veg hvor deler kan karakteriseres som kompliserte områder. Langvassåga bru, det valgte caseområdet er ett av disse. Til informasjonsinnhenting er flere metoder blitt benyttet. Dokumentgjennomgang er blitt foretatt for å få innsyn i prosjektet, et litteraturstudium for å undersøke beste praksis hva gjelder 4D-planlegging og deltagende observasjon for å få innblikk i dagens planleggingsmetode. Det ble så utarbeidet en 4D-modell for å undersøke egenheten til programvaren før det til slutt ble gjennomført intervjuer av nøkkelpersoner ved caseprosjektet for å identifisere aktuelle bruksområder. Modelleringen ble i hovedsak gjennomført ved bruk av Synchro PRO, et verktøy som er spesielt utviklet med tanke på 4D-planlegging. Eksisterende hovedframdriftsplan ble visualisert i 4D ved å kombinere den med prosjektets 3D-modeller. Modelleringen avdekket flere utfordringer i eksisterende framdriftsplan og 3D-modellene som i ettertid er blitt løst av entreprenøren. Funnene tyder på at programvaren er moden for bruk innen samferdselssektoren, men at det må påregnes bruk av flere programmer parallelt for å oppnå tilfredsstillende resultat. 3D-modellene som benyttes slik de er, men har et stort forbedringspotensial når det kommer til effektiv bruk av 4D-planlegging. Identifiserte bruksområder strekker seg fra bruk i tilbudsfasen, vurdering av byggbarhet, som kommunikasjonsverktøy i produksjonen, innen HMS og i sluttoppgjøret. Metoden anbefales brukt videre i bransjen, gjerne i sammenheng med konstruksjoner ettersom 3D-modellene til disse vurderes som mest egnet til 4D-modellering. For best utbytte anbefales imidlertid tidlig involvering av prosjekteringsorganisasjonen slik at modellene kan tilpasses 4D-planlegging på et tidlig stadium.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Anleggs- og produksjonsteknikken
dc.titleFramdriftsplanlegging i 4D - E6 Helgeland nordnb_NO
dc.title.alternative4D Construction Planning and Scheduling - E6 Helgeland norden
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber117
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel