Show simple item record

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.authorWaaler, Erik Skog
dc.date.accessioned2019-09-11T08:16:21Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15175
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614732
dc.description.abstractSamspill er et sentralt tema for å øke effektivitet, øke lønnsomhet, skape tillit og forbedre kommunikasjon i prosjekter. Denne masteroppgaven tar for seg samspill som gjennomføringsmodell og samarbeidsform i bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven tar utgangspunkt i profesjonell prosjektledelse utført av bedriften WSP. Målet med oppgaven har vært å utforme en standardisert samspillsmodell for bygg- og anleggsbransjen. Resultatene og målet er oppnådd gjennom kvalitative intervjuer, casestudier av eksisterende samspillsmodeller i WSP i dag, samt et litteraturstudie. Dette presenteres ved 1) en kartlegging av dagens praksis i WSP og 2) en anbefaling av hvordan samspill bør praktiseres i fremtiden, basert på det beste fra dagens praksis i bedriften. Anbefalingen er gitt som WSP-modellen: en standardisert samspillsmodell som tar utgangspunktet i prosjektets situasjon i valg av gjennomføringsstrategi. WSP-modellen er utviklet slik at den kan brukes på alle prosjekter i bygg- og anleggsbransjen. WSP-modellen består av tre predefinerte samspillsmodeller. Før det velges mellom samspillsmodell 1, 2 eller 3 i WSP-modellen må det avklares om samspill i utgangspunktet egner seg i prosjektet. Dette avgjøres basert på prosjektets behov for brukerinvolvering og kompleksitet. Hvis prosjektet egner seg for samspill, skal valget mellom de tre modellene avgjøres basert på de definerte situasjonsparameterne til prosjektet. Resultater av arbeidet viser at de viktigste situasjonsparameterne i bygg- og anleggsbransjen er 1) byggherre, 2) kompleksitet, 3) behov for brukerinvolvering, 4) prosjektets mål, 5) økonomi og 6) lokasjon. Det presenteres en veileder (i form av et flytskjema) for å avgjøre om modell 1, 2 eller 3 i WSP-modellen egner seg i prosjektet. Alle de tre predefinerte samspillsmodellene benytter samspillselementer som både er avgjørende for suksess i prosjekt, samt er uavhengig av prosjektets situasjon. Disse er: 1) utnytte entreprenør- og leverandørkompetanse 2) gjennomføre samspillsworkshops og 3) bruke verktøy for konflikthåndtering. WSP-modellen ligger i sin helhet som vedlegg 1.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelseen
dc.titleUtvikling av en standardisert samspillsmodell for bygg- og anleggsbransjennb_NO
dc.title.alternativeDevelopment of a standardized partnering model for the construction industryen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber160
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record