Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorKarstensen, Sverre Husebye
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:36Z
dc.date.created2016-03-25
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14302
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614717
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har hatt som målsetning å starte arbeidet med å utvikle en Microsoft Excel versjon av NTNU-modellen for prognoser av fullprofilboring av tunneler. Regnearket utviklet gjennom denne masteroppgaven er en begynnelse på å lage et komplett verktøy for å regne ut prognoser for fullprofilboring etter NTNU-modellen i Excel. Regnearket utviklet i denne masteroppgaven regner ut netto penetrasjonsrate etter NTNU-modellen, og gir brukeren mulighet til å regne ut prognoser for opptil 10 soner med ulike geologi og lengde. Det er også utviklet en brukermanual til regnearket som skal hjelpe brukeren til å regne ut prognoser for netto penetrasjonsrate etter NTNU-modellen. Regnearket er utviklet gjennom analyser av regresjonsmodeller utviklet for det grafiske grunnlaget for NTNU-modellen, presentert i prosjektrapport 1B-98 HARD ROCK TUNNELING Advance Rate and Cutter Wear. Regresjonsligninger fra disse modellene har sammen med det teoretiske grunnlaget presentert i prosjektrapporten gitt grunnlag for utregningene av netto penetrasjonsrate i Excel-regnearket. Komparative tester mellom det tidligere programmet FullProf og Excel-regnearket viser at Excel-regnearket gir gode estimater i tråd med NTNU-modellen, men at FullProf oppnår avvikene resultater for prognoser i sterkt oppsprukket bergmasse, hvor ekvivalent oppsprekkingsfaktor er høyere enn 3. Excel-regnearket avviker ikke fra NTNU-modellen, og regner ut verdier som samsvarer med modellen. Regnearket danner et godt utgangspunkt for en videre utvikling av et komplett regneverktøy i Excel for NTNU-modellen, og det anbefales å fortsette utviklingen av regnearket i Excel for å kunne nå målet om et fullverdig verktøy for NTNU-modellen i Microsoft Excel.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Anleggs- og produksjonsteknikken
dc.titlePrognosemodell fullprofilborede tunneler - Excelversjonnb_NO
dc.title.alternativePrognosis Model for full-face boring of Tunnels - Excelversionen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber157
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel