Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLandrø, Harald
dc.contributor.authorTran, Petter
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:14Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13055
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614689
dc.description.abstractPlikten til universell utforming medfører at nye brukergrupper får tilgang til ulike bygninger, og med det nye utfordringer knyttet til evakuering av besøkende som tidligere har vært ukjent for eiere av bygninger. De fleste bygningene i Norge er ikke utformet med tanke på at personer med funksjonsnedsettelser skal evakuere ved egen hjelp. Det kan virke som at fokuset hittil har vært på å øke tilgjengeligheten til bygninger, uten å samtidig tenke på evakueringssikkerheten til personer med funksjonsnedsettelser. Eier er nødt til å etablere interne prosedyrer, slik at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne evakuere bygget på lik linje med alle andre. Første del av rapporten presenterer et litteraturstudie over gjeldende lover og forskrifter, samt ulike tilnærminger til hvordan regelverket kan tilfredsstilles. Litteraturstudiet viser at assistert evakuering er en nødvendig særløsning for å sikre at personer med funksjonsnedsettelser kommer seg ut ved brann i fleretasjesbygg. Manglende rutiner for evakuering av personer med funksjonsnedsettelse kan medføre brudd på forbudet mot diskriminering. Eier er pliktig til å sørge for tilfredsstillende personsikkerhet for alle som oppholder seg i bygget. Andre del av rapporten presenterer intervjuer som belyser synspunkter på brannsikkerheten for besøkende med funksjonsnedsettelser i publikumsbygninger, omfanget av assistert evakuering, og hvilke utfordringer som er forbundet evakuering av personer med funksjonsnedsettelser. Intervjuresultatene viser at majoriteten av publikumsbygningene har prosedyrer på assistert evakuering, men det er relativt få som øver på ``bære-ned'' prosedyren. Noen typer bygninger har derimot klare svakheter på kveldstid når bemanningen er lav, og er nødt til å få hjelp fra brannvesenet for å evakuere personer med funksjonsnedsettelser. Rapporten avslutter med en sterk anbefaling om at de personer som skal gjennomføre bære-ned' prosedyren må ha trent på utførelsen tidligere.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Bygnings- og materialteknikken
dc.titleAssistert evakuering i universelt utformete publikumsbygningernb_NO
dc.title.alternativeAssisted Evacuation in Universal Designed Public Buildingsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber164
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel