Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.advisorSvalestuen, Fredrik
dc.contributor.authorAmundal, Vidar
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:06Z
dc.date.created2015-06-09
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13202
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614672
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å se nærmere på kommunikasjon i byggeprosjekts produksjonsfase. Basert på dette har fire forskningsspørsmål blitt formulert: 1. Hvorfor kan kommunikasjon være utfordrende i dagens byggebransje? 2. Hva er en god møtestruktur på byggeplass? 3. Hva er de største utfordringene knyttet til kommunikasjon på byggeplass? 4. Hvordan kan man tilrettelegge for god kommunikasjon på byggeplass i dag? Denne masteroppgaven er avgrenset av tid og omfang. Tidsperioden for gjennomføring har vært fra 5. januar til 10. juni 2015. Dette har medført til at ikke alle aspekter innenfor kommunikasjon er med og ikke alle aktører i byggeprosjektene er intervjuet. Datagrunnlaget for denne masteroppgaven er basert på eksisterende litteratur, observasjoner og intervjuer. Observasjonene ble gjennomført ved passiv deltagelse i 18 ulike møter fordelt på to byggeprosjekter. Det har blitt gjennomført 11 semistrukturerte enkeltintervjuer hvor 8 personer var ansatt hos Veidekke og 3 personer hos ulike underentreprenører. Byggeprosjekter er komplekse og består av mange ulike aktører og prosesser. Det er mye informasjon og koordinering som må håndteres. I tillegg er tidspress en faktor som påvirker hvor god kommunikasjonen er. I det store og hele bekrefter denne rapporten at Veidekke har gode planer og rutiner som fører til at det er gode vilkår for å ha god og effektiv kommunikasjon på byggeplassen. De utfordringene som trekkes frem er misforståelser, valg av kommunikasjonskanal, utskifting av personell og at det kan oppstå brudd i informasjonsflyten. Tiltak som kan anbefales er å opprettholde Veidekkes flate organisasjonsstruktur og møterutiner. Fokuset bør ligge på å gjøre møtene enda mer effektive ved hjelp av gode kommunikasjonsegenskaper hos deltagerne, og da tenkes det spesielt på møteleder. I gode kommunikasjonsegenskaper ligger å være mottagerbevist, velge riktig kommunikasjonskanal, ta kontekst med i betraktning og vær tydelig i ditt budskap. For å bedre informasjonsoverføring ved utskifting av personell anbefales det å skrive et erfaringsskriv av den personen som drar fra prosjektet. I tillegg kan overlappende arbeidstid vær med på ivareta den informasjon. Å bli hørt eller si sin mening har de fleste behov for, men hvordan ulike personer ønsker og sende sitt budskap kan være ulikt. Derfor er det viktig å ha ulike kommunikasjonsarenaer på byggeplassen, både muntlige og skriftlige.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektledelseen
dc.titleKommunikasjon i produksjonnb_NO
dc.title.alternativeCommunication in productionen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber66
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record