Show simple item record

dc.contributor.advisorLia, Leif
dc.contributor.advisorKillingtveit, Ånund
dc.contributor.authorAas, Mikal Naug
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:05Z
dc.date.created2015-06-17
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13544
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614667
dc.description.abstractNorske kraftverk har en gjennomsnittsalder på 46 år, og kombinert med endrede vilkår i kraftmarkedet er det ventet at hele det eksisterende norske kraftsystemet på sikt må bygges om. Det blir ofte framstilt som om potensialet for oppgradering av kraftverk i slike tilfeller bare har et potensial for 2-3% høyere produksjon, men erfaring fra gjennomførte fornyinger og utvidelser tyder på at med en omdisponering av vassdraget er potensialet langt høyere. Formålet med denne studien har vært å gjennom eksempler vise produksjonspotensialet ved opprusting og utvidelse av kraftverk (O/U). Dette har dannet et grunnlag for en systematisk vurdering av O/U-potensialet som funksjon av ulike parametere, og har blitt brukt som utgangspunkt for en vurdering av O/U-potensialet på nasjonalt nivå. Studien er basert på en gjennomgang av 17 vannkraftanlegg hvor det enten er gjennomført eller planlagt opprusting og utvidelse. Det er for fire av anleggene utarbeidet tekniske beskrivelser av system og de konkrete tiltak for O/U. Studiens hoveddel består av en nærmere analyse av mulighetene for O/U ved tre eksisterende vannkraftutbygginger. Produksjonspotensialet ved O/U er vurdert som funksjon av ulike grunnlagsparametere, med utbyggingskostnad i kr/kWh i årlig produksjon som hovedparameter. Produksjonssimuleringer er utført ved hjelp av simuleringsmodellen nMAG2004. Studien viser hvordan ett tiltak for utvidelse (f.eks. nye overføringer eller økt effektinstallasjon) kan gi økt lønnsomhet i andre utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg. Studien viser at O/U-prosjektene hadde et potensial for økt produksjon i området 6-60%. Den gjennomsnittlige produksjonsøkningen var 31%. Studien viser at prosjekt som innebærer overføring av nytt vann og/eller økt regulering har et langt større potensial for økt produksjon enn prosjekt som primært innebærer virkningsgradsforbedringer, reduksjon av falltap og/eller økt slukeevne. De analyserte prosjektene i de to kategoriene hadde en gjennomsnittlig produksjonsøkning på henholdsvis 37% og 15%. Basert på erfaringsdata fra analysen av gjennomførte og nye O/U-prosjekt, er det gjen- værende O/U-potensialet i Norge anslått til 31 TWh.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikken
dc.titleOpprusting og utvidelse av kraftverk (O/U) - Potensialenb_NO
dc.title.alternativeUpgrading and extension of hydropower - Potentialen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber164
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record