Show simple item record

dc.contributor.advisorPitera, Kelly
dc.contributor.authorSundheim, Jørgen
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:02Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13108
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614666
dc.description.abstractMålet for masteroppgaven var å finne adskilte sykkelveger som sikrer og tilfredsstiller syklende i T-kryss. For å løse dette ble det gjennomført både et litteraturstudie og en adferdsanalyse. I litteraturstudie ble det sett på håndbøker for Danmark, Nederland, Tyskland, Sverige, England og Irland. Ved å se på likheter og forskjeller i forhold til de norske håndbøkene ønsket en å finne ut om en kunne forbedre de norske sykkelvegløsningene for T-kryss. En fant at de norske håndbøkene i mindre grad inkluderer hastighet og ÅDT ved valg av sykkelløsning. Det kom også frem at kravet for når det anbefales adskilte sykkelveger var høyere enn flere av de utenlandske anbefalingene. Denne kombinasjonen gjør at en kan velge sykkelløsninger som gir lavere sikkerhet for syklende. I tillegg fant en sykkelvegløsninger for T-kryss som kan brukes om en har mindre areal tilgjengelig. Det bør inkluderes lignende løsninger i de norske håndbøkene. Adferdsanalysen ble gjennomført for å vurdere eksisterende sykkelløsninger i Trondheim. Observasjoner og registreringer ble gjennomført ved tre T-kryss. Målet var å se om kryssene fungerte tilfredsstillende ved å studere konflikter som oppsto. En fant tendenser til ulik hastighet for syklistene basert på designløsning, kjønn og alder. Det ble også sett at hastighet og ÅDT hadde en direkte årsak til noen konflikter. I det ene T-krysset så en at den anbefalte løsningen i sykkelhåndboka ikke alltid fungerte etter hensikten. Biler sto i overgangen, selv om løsningens utforming med sykkelovergang 5 meter unna hovedvegen skal forhindre det. Alternative løsninger for alle T-kryss ble presentert, enten som nye løsninger eller med tiltak som ville forbedret eksisterende. Andre viktige anbefalinger som kom frem i konklusjonen: De norske håndbøkene bør inkludere enveis sykkelveger. En må ha trygge systemskifter før og etter kryss som gjør at en kan kombinere sykkelveg og sykkelfelt. En må tydeliggjør syklistenes areal og hvem som har forkjørsrett. Til sist ble forslag til videre arbeid presentert.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vegen
dc.titleAdskilte sykkelveger ved T-kryssnb_NO
dc.title.alternativeSeparate Cycle Paths at T-intersectionsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber155
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record