Show simple item record

dc.contributor.advisorJostad, Hans Petter
dc.contributor.advisorNordal, Steinar
dc.contributor.authorBjørklimark, Jonas Graneggen
dc.contributor.authorBlindheim, Tore Landsverk
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:00Z
dc.date.created2018-06-07
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19198
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614659
dc.description.abstractSkråningsstabilitet er en av mange viktige problemstillinger innen geoteknisk prosjektering og behovet for gode analysemetoder og -verktøy er derfor tilstede. Gjennom prosjektet GeoFuture har NGI (Norges Geotekniske Institutt) satt i gang utvikling av programvare som ved hjelp av elementmetoden (FEM) blant annet skal kunne beregne skråningsstabilitet. Prosjektet har til hensikt å supplere programvarepakken til NovaPoint GeoSuite med flere analysemetoder som benytter elementmetoden som regnemotor. Foreliggende rapport gjengir resultatene fra en prosess hvor elementmetodeprogrammet GS FEM (Bifurc3D) er testet ut. Det er kjørt ulike analyser på fire forskjellige eksempler. Disse analysene inkluderer både totalspenningsanalyser og effektivspenningsanalyser, med og uten poretrykk. I tillegg har det blitt kjørt analyser med variasjon av styrkeparameterne; attraksjon, friksjonsvinkel og dilatansvinkel. Arbeidet har vært tidkrevende og mye av ressursene har gått med på å finne feil i programvaren. Programutvikler (NGI) har etter hvert rettet opp de feilene som har blitt oppdaget og sendt oppdaterte versjoner av programvaren tilbake for videre testing. Resultatene viser at GS FEM fungerer godt for udrenerte totalspenningsanalyser, men kalkulasjonstiden er noe høy. For effektivspenningsanalyser gir GS FEM med standard cφ-reduksjon ingen resultater om man har poretrykk, men resultatene fra analyser uten grunnvann er gode. Man har derimot problemer ved lave attraksjoner, i form av strekkbrudd. Her får man heller ikke resultater. Den alternative cφ-reduksjonen gir svært konservative resultater ved analyser av skråninger med god stabilitet. Når sikkerhetsfaktoren nærmer seg F=1,0 blir forskjellene mindre, men analyser viser at alternative metode overvurderer sikkerheten ved lave attraksjoner. En burde derfor være forsiktig med bruk av denne metoden for stabilitetsberegning av skråninger hvor materialer har lav attraksjon.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Geoteknikken
dc.titleStabilitetsanalyser ved hjelp av elementmetoden i GeoSuitenb_NO
dc.title.alternativeSlope Stability Analyses using FEM in GeoSuiteen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber183
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record