Show simple item record

dc.contributor.advisorAakre, Arvid
dc.contributor.authorGranås, Sofie Ottersland
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:52Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19660
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614644
dc.description.abstractFor å løse problemer med trafikkavvikling i T-kryss på hoved- eller riksveger har krysset blitt tidligere bygd om til rundkjøring. Men fra desember 2014 skal dette ikke lenger praktiseres, kun i spesielle tilfeller hvor riks- eller hovedvegen går gjennom tettsteder eller byer. Derfor kan det være nødvendig med nye løsninger på problemet. Det er blitt designet en alternativ løsning til dagens T-kryss som har et påkjøringsfelt for trafikkstrømmen som skal svinge til venstre ut på hovedveg siden dette er punktet hvor det kan være mest problemer med trafikkavviklingen. De fleste av elementene i løsningen er å finne i Statens Vegvesens Håndbøker, men det er også deler av krysset som ikke brukes i stor grad i dagens vegnett. Krysset dimensjoneres etter vogntog slik at alle kjøretøyer har mulighet til å bruke krysset uten problemer. En stor del av dimensjoneringsgrunnlaget er sporingskurven til vogntog og da spesielt ved venstresving. Den alternative kryssløsningen kan ikke bli testet ut i virkeligheten på dette tidspunktet og derfor vil den teoretiske effekten av løsningen bli modellert. Dette vil bli gjort i SIDRA Intersections og det er venstresving ut på hovedveg som i hovedsak vil bli undersøkt. Den samme svingebevegelsen er blitt observert i dagens T-kryss for å kunne bestemme om modelleringen er virkelighetsnær. Som en del av undersøkelsene på den alternative løsningen er det spurt brukerne av dagens løsning om meningene deres om både dagens og den alternative løsningen, med fokus på venstresving ut på hovedveg. Kryssene som ble brukt i arbeidet er valgt ut på bakgrunn av kriterier slik at disse oppfyller kravene til løsningen.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Transporten
dc.titleAlternativ kryssløsning i T-kryss - Utforme og teste en alternativ løsning til dagens T-kryssnb_NO
dc.title.alternativeAlternative Solution for T-intersections -en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber80
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record