Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.advisorKamp, Jan Tore
dc.contributor.authorSlaastuen, Rikard Blomquist
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:33Z
dc.date.created2017-05-15
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16280
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614616
dc.description.abstractTunneldriving og etterarbeid i tunnel omfatter arbeid i lukkede omgivelser, ofte med maskiner som avgir mye forurensing. Ventilasjon av miljøet er da kritisk for å ha ett forsvarlig arbeidsmiljø. Under tunneldriving har det vært fokus på luftkvalitet lenge, og man sikrer tilstrekkelig friskluft inn til arbeiderene ved en luftpølse som forlenges fortløpende inn til stuff. På etterarbeid er det mindre fokus på luftkvalitet og påvirkningen dette har, og per dags dato er få bevisste på krav og forskrifter som omhandler luftkvalitet. Mobile vifter brukes i stor grad, men strekningsvise konsentrasjoner og naturlige faktorer gjør at dette kan være en stor utfordring. Man er helt avhengig av trekk for å kunne ventilere tunnelen tilstrekkelig. Særlig Nitrogendioksid er fremtredende, og med målte verdier opp til og med 6.2 ppm må denne problemstillingen tas på alvor. Rett måleutstyr er viktig for å kunne få troverdige verdier og kunne gjøre tiltak ut ifra disse. Rett kalibrering har under oppgaven også vist seg å være en faktor som må tas hensyn til. Flere arbeidere klager på hodepine, kvalme og svimmelhet. Helseundersøkelser og fokus på helseplager og symptomer er viktig for å holde folk friske og i arbeid. Derfor er vurdering av luftkvaliteten avgjørende for et trygt arbeidsmiljø. Ved høye verdier må det gjøres tiltak. Tiltakene kan være planlagte eller akutte, og rutiner er derfor viktig for planlegging og bevisstgjøring. Fremtiden ser ut til å by på flere elektriske maskiner og intelligente systemer innen ventilasjon og viftestyring.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Vegen
dc.titleHMS i tunnel - Luftkvalitet ved etterarbeid i tunnelnb_NO
dc.title.alternativeHSE in tunnels - Air quality during installation work in road tunnelsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber86
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record