Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorShirkavand, Iman
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:29Z
dc.date.created2015-07-20
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614608
dc.description.abstractOvertakelse regnes som en krevende del av byggeprosessen. Mange byggherrer og entreprenører synes at overtakelse er en vanskelig del i byggeprosessen som det er overaskende så lite forskning på. Det kunne innebære uenighet mellom byggherrer og entreprenører ved overtakelse og det er hardt å håndtere. Overtakelsen er et punkt mellom byggefasen og driftsfasen. For å kunne ha god forståelse av overtakelsen bør man se på begge sider av prosessen, nemlig byggefasen og driftsfasen. Derfor er eiendomsrelaterte prosesser og funksjonskontroll av bygninger en del av overtakelse. Det betyr at en god forståelse av brukerens behov og forretning gir bedre overtakelse. For å kunne vurdere overtakelse av byggeprosjekter ble det fire følgende problemstillinger undersøkt: 1. Hvilke feil og mangler har bygninger ved overtakelse tidspunktet? 2. Hva er årsaken til nevnte feil og mangler? 3. Hvilke konsekvenser har nevnte feil og mangler for både byggherren og entreprenøren? 4. Hvilke forbedringsmuligheter har overtakelse? Disse forskningsspørsmålene står som hovedområder for litteraturstudien, casestudien og intervju. Det ble utarbeidet underspørsmål knyttet til dem for å belyse dybden av temaet. Svar på spørsmålene sammen med litteraturstudie og dokumentgjennomgangen av casestudien gir grunnlag til diskusjon og konklusjon på problemstillingen. Den nye standarden om totalentreprise NS 8407 ser på overtakelsen og trekker fram nye måter for overtakelse i sammenlign med den gamle standarden NS 3431. Siden overtakelse og testing av tekniske anlegg kunne innebære utfordringer ved overtakelse, ble det spesielt behandlet i standarden. Hensikten med rapporten er å vurdere overtakelse av byggeprosjekter og finne mest vanlige avvik ved overtakelse. Her defineres også avvik som er mest vanlig og avvik som er hard å håndtere og det som gjør overtakelsen krevende og vanskelig. Videre vurderes årsaken til nevnte avvik. Å finne årsaken til de mest vanlige og de mest krevende avvik hjelper til å finne forbedringsmuligheter og måter for å minimere avvik. Konsekvensene av feil og mangler ble også vurdert. Rapporten er basert på en litteraturstudie som gir innsikt i selve prosessen. Teori delen er basert på litteraturstudien og tar utgangspunkt i overtakelse, Post-Occupancy Evaluation (POE) og Building Commissioning. Det ble også vurdert studier som har som mål å finne og sortere avvik ved overtakelse. I tillegg til litteraturstudie ble det gjennomført en praktisk studie hvor data ble samlet og hentet fra studie av sju caser. Dokument av de casene ble studert, og dataene ble samlet og behandlet. I tillegg ble utført ni intervju med ledelsen fra byggherresiden og entreprenørsiden. Intervju hjalp til å få innsikt i områder hvor de ikke ble vurdert i litteraturstudien og dokumentgjennomgangen. Prosjektene som er studert i oppgaven er nybygging. Alle prosjektene er basert på totalentreprise. Fire sykehjem, en barnehage, en skole og en blokkleilighet som har middels kompleksitet er valgt. Mangler lister, overtakelsesprotokoller og andre tilgjengelige informasjon ble studert i dokumentstudiet. Overtakelse av byggeprosjekter ble forandret i nye totalentreprise standarden NS 8407. Fullstendig testing av teknisk anlegg er lagt inn og full levering av dokumentasjon ble nevnt der. Dette er et område hvor ikke alle entreprenører pleier å være oppdaterte og er en av årsaker til feil på tekniske installasjoner. Manglende kapasitet hos underentreprenører som har ansvar for både prosjektering og utførelse av tekniske anlegg er kjent til årsaken til avvik i tekniske anlegg. Bruk av prøvedriftsperioden til å fullføre installasjoner og unngåelse av involvering av byggherrens rådgivere og driftsoperatører i prosjektering er andre årsaker til avvik på tekniske installasjoner. Skader på overflater og småfeil på synlige bygningsdeler er mest påpekte feil ved overtakelse. Bygningsfeil er mindre krevende og kostbar å rette i forhold til teknisk anlegg. Årsaken til bygningsfeil er menneskelig forsømmelse, økende aktiviteter i sluttfasen etter malerarbeid, tidspress og unnlatelse av egenkontroll. Feil og mangler ved overtakelse har store konsekvenser for aktørene i bransjen. Økonomisktap, omdømmetap, brukeres dårlig inntrykk, økning på styringsbehov, forsinkelse og fare for helse og gjenstander er hoved konsekvensene av feil og mangler. God planlegging og kommunikasjon, valg av kvalifiserte aktører, bruk av standarder, involvering av byggherre i prosjektering, nøyaktig egenkontroll, oppfølging i byggetiden, fullstendig test av teknisk installasjoner og tilstrekkelig prosjektstyring og administrasjon er tiltak som fører til å minimere feil og avvik ved overtakelse.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelseen
dc.titleOvertakelse av byggeprosjekternb_NO
dc.title.alternativeHandover Process of Construction Projectsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber90
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel