Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHomb, Anders
dc.contributor.authorLundgrenn, Erik O B P
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:26Z
dc.date.created2017-02-27
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16299
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614598
dc.description.abstractBygging av konstruksjoner med lette bygningselementer byr på flere utfordringer, og kostnadseffektive løsninger som tar hensyn til lydisolering er etterspurt. For lette etasjeskillere er problemer tilknyttet trinnlyd et gjennomgående tema, siden vanlig gange påtrykker gulvet mye lavfrekvent energi som ofte er til sjenanse for naboer. En beregningsmodell som kan kan forutsi transmisjons- og strålingsnivå mellom etasjeskillere vil øke kunnskapen rundt lette bygningselementer, og gjøre at akustiske krav i bygninger blir lettere å overholde. Denne oppgaven har gjennom et litteraturstudie utforsket forskjellige beregningsmodeller som kan benyttes til å forutsi trinnlyd. Videre har det blitt valgt en metode som har blitt anvendt på et utvalg lette etasjeskillere. Den valgte beregningsmodellen er skrevet av Kühn og Blickle, og årsaken til valget er dens hovedfokus på lavfrekvent trinnlyd i lette etasjeskillere. Resultatene viser at den valgte beregningsmodellen overestimerer trinnlydnivået for de valgte etasjeskillerne. Oppgaven diskuterer potensielle årsaker til dette og studerer hvilke parametere som er utslagsgivende i metoden. Beregningsmodellen er skrevet på sveitsisk standardtysk, og det har vært mye arbeid tilknyttet oversettelsen.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Bygnings- og materialteknikken
dc.titleBeregning og måling av lavfrekvent trinnlydisolasjon til bjelkelagnb_NO
dc.title.alternativeCalculation and measurement of low frequency impact sound on lightweight timber floorsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber150
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel