Show simple item record

dc.contributor.advisorTønseth, Christin
dc.contributor.authorGrann, Ingunn
dc.date.accessioned2019-09-09T05:33:36Z
dc.date.available2019-09-09T05:33:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613816
dc.description.abstractArbeidsmarkedet i dag er i stadig forandringer og det kan være vanskelig for unge, lavt utdannede personer å få arbeid. Flere har utfordringer i livet og opplever å havne «utenfor» arbeidsmarkedet. Dagligvarebransjen derimot er en bransje som stiller mindre formelle krav og hvor mulighetene for å utvikle seg internt er større, når man først er ansatt. Studien har følgende problemstilling: «Hvordan utvikles læring i praksisfellesskap blant inkluderte arbeidstagere i en dagligvarebutikk?» Målet med studien var å bidra til en dypere innsikt i inkluderte arbeidstageres utvikling av læring i et praksisfellesskap. Fokuset var på unge personer med ulike utfordringer i livet, ansatt i en dagligvarebutikk og samarbeidet deres i praksisfellesskapet. Studien kan ha nytteverdi for arbeidsgivere som har ansatte med ulike utfordringer knyttet til arbeidslivet, eller i forhold til ansettelse av slike jobbsøkere. I tillegg til Nav og lignende institusjoner som arbeider med mennesker med ekstra utfordringer, både i forhold til økt forståelse og informasjonssammenheng. Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Det ble gjennomført fem kvalitative intervjuer. Informantene i studien var personer med forskjellige utfordringer, som var ansatt i ulike stillinger ved en dagligvarebutikk i Norge, hvor alle var i alderen mellom 19 og 31 år og hadde jobbet minst et par år ved denne butikken. Funnene i studien viser at læring utvikles individuelt i hver deltager i det sosiale samspillet i praksisfellesskapet. Enkeltpersoners verdi og potensiale er viktigere enn diagnoser, problemer og utfordringer i dagligvarebutikken. De tidligere erfaringene dannet et bakteppe og perspektiv på livet som påvirker læringssituasjonen, hvor egen motivasjon har vært viktig for egen læring og utvikling av praksisfellesskapet. Opplevd mestring, støtte og trygghet i praksisfellesskapet bidrar til økende motivasjon. Den uformelle samtalen og samspillet i praksisfellesskapet har vært spesielt viktig, hvor det faktum at de jobber mot samme mål og prøver å spille hverandre gode bidrar til et godt og lærende praksisfellesskap i dagligvarebutikkennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Her skal man komme med orginalemballasjen"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record