Show simple item record

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorGiersz - Jastrzebska, Marta
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:02Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613535
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer påvirker håp hos pasienter med komplett traumatisk ryggmargsskade og diskutere hvordan sykepleieren kan styrke håp hos denne pasientgruppen. Metode: Denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie og baserer seg på åtte forskningsartikler. Tre databaser har vært brukt for å finne relevant forskning. Analyse av forskning har vært gjennomført ved hjelp av Evans (2002) sin metode. Faktorer som styrker og bryter ned håp har vært identifisert og forklart. Resultat: Håpet hos pasienter med komplett traumatisk ryggmargsskade påvirkes av mange ulike faktorer. Fremgang i rehabilitering, deltakelse i meningsfylte aktiviteter og oppnåelse av mål er med på å styrke håpet hos pasienter med ryggmargsskade. Sosial støtte, religion og gode relasjoner med helsepersonell kan også fremme håp. Isolasjon, avhengighet av andre, konsekvenser av skaden og mangel på forståelse og empati hos helsepersonell bryter ned håp. Konklusjon: Å understøtte håp er en viktig sykepleieoppgave. Håp påvirkes av både fysiske, psykiske, sosiale og situasjonsbetingede faktorer. For å kunne styrke håpet må sykepleier ha kunnskap om de faktorene, samt lytte til og vise forståelse for pasienten.
dc.description.abstractAim: The purpose of this study is to identify and investigate factors influencing hope in patients with SCI and discus how nurses may support the promotion of hope during rehabilitation and later. Method: This study is a systematic literature search. The searches were conducted in three databases. Eight articles were identified and used. All of them considered hope from the perspective of the patient with SCI. According to Evans (2002), the analysis was undertaken in four steps. Both hope – generating and hope – removing factors were identified and discussed. Result: Gaining milestones in rehabilitation, obtaining small goals and attending meaningful activities promote hope in patients with SCI. Support network, religion and healthcare workers ‘responsibility and heartedness also keep patients hopeful. Isolation, dependency on others, physical consequences of the injury and negative interactions with healthcare workers‘ could remove hope. Conclusion: The present study suggests that both psychological, social, situational and physical factors can influence hope in patients with SCI. It is essential that nurses listen to the patients and understand reasons for their hopes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFaktorer som påvirker håp hos pasienter med komplett traumatisk ryggmargskade.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record