Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNormann, Kristian
dc.contributor.authorMoeng, Per Øyvind
dc.contributor.authorSylte, Håvard Toreli
dc.contributor.authorThorsrud, Odin Strandkleiv
dc.date.accessioned2019-09-06T14:07:20Z
dc.date.available2019-09-06T14:07:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613461
dc.description.abstractNTNU i Ålesund ønsker å gjøre campus til et attraktivt område. Et steg i denne retningen er å bygge Studenttorget. Studenttorget skal være et lokale hvor studentliv, organisasjonsarbeid og rekreasjon smelter sammen. Derfor er torget planlagt med hybler, kontorer og festlokaler – kloss inntil skolen. Vår bacheloroppgave tar for seg dimensjoneringen av råbygget i massivtre og limtre. Entreprenørbransjen går for å være en konservativ bransje hvor nye metoder og byggematerialer skal forskes mye på før det blir tatt i bruk. Siden endringer ofte tas på bakgrunn av økonomi, velger vi å sammenligne kostnader av bygget opp mot et tilsvarende bygg i stål og hulldekke. Vi har også valgt å se på miljøaspektet. Studenttorget er et stort og avansert bygg. Vi har sett det nødvendig å avgrense oppgaven til ikke å ta hensyn til akustikk og brann i dimensjoneringen. Vi har også gjort enkelte antakelser og forenklinger for beregningene. Planløsningene var enda på skissestadiet og vi bestemte oss for å bruke arkitektenes tredje utkast. I tillegg til håndberegninger har vi brukt Calculatis fra Stora Enso til å dimensjonere massiv- og limtreelementene. Betongelementene har vi hentet fra tabeller og vi har beregnet utvalgte stålelementer. Det er av tidsmessige årsaker benyttet like fundamenteringer og sjakter på begge byggene og disse er derfor heller ikke tatt med i kostnadsberegningene. Dessverre kunne ikke vi sammenligne beregningene våre med konstruksjonsprogrammer som FEM-Design og Focus Konstruksjon. Konstruksjonen viste seg å være tidskrevende å modellere opp, samt at vi fikk to uventede krasj ved bruk av Focus, så vi bestemte oss for å ikke utføre statisk analyse av hele bygget. Trekonstruksjoner har lang tradisjon i Norge – fra moderne boliger i lett bindingsverk til praktfulle stavkirker. Massivtrebygninger kan føre tradisjonen videre, og bokstavelig talt til nye høyder. Ved å binde sammen lameller blir massivtreelementer sterkere og mer durabelt materiale enn vanlig konstruksjonsvirke, og elementene gir raskere byggetid siden de kommer som moduler. Vi har samlet inn kunnskap om massivtre gjennom befaringer til et prosjekt som allerede var ferdig og tatt i bruk, i tillegg til et under byggefasen. Henholdsvis Romsdal videregående skole og Jendem skole. Utenom dette er litteratur hentet fra NTNUs bibliotek og nettsøk. Våre kostnadsberegninger har kun tatt hensyn til de bærende konstruksjonselementene: dekker, søyler, bjelker og vegger. Vi har ikke tatt plasstøpt betong med i beregningen. Vi har inkludert et påslag på 11 % og montering – prisene er ekskludert merverdiavgift. Vi kan konkludere med at Studenttorget oppført i massivtre og limtre vil være 30 % dyrere, men 50 % mer miljøvennlig enn et tilsvarende i hulldekke og stål.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStudenttorget
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel