Show simple item record

dc.contributor.advisorMoesture, Siver Andreas
dc.contributor.authorAndré Einhaug
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:30Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613173
dc.description.abstractBakgrunn: Lav etterlevelse av legemiddelbehandling er en stor utfordring og det kan føre til store utgifter for samfunnet ved at pasienter ikke opplever bedring av sin sykdomstilstand. Videre kan det føre til økt morbiditet og i verste fall tidligere død. Flere studier har vist en sammenheng mellom etterlevelse, klinisk kommunikasjon, tverrfaglig kommunikasjon, polyfarmasi og konsultasjonslengde. Hensikten med denne studien var å undersøke i hvilken grad fastleger, sykehusleger, sykehjemsleger, legevaktsleger og andre leger mener klinisk kommunikasjon, tverrfaglig kommunikasjon, polyfarmasi og konsultasjonslengde påvirker pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling. Metode: Et anonymt elektronisk spørreskjema ble brukt for å samle inn data. Alle autoriserte leger som forskriver legemidler og kommuniserer med pasienter om legemidler på sykehus, sykehjem, fastlegekontor, legevakt eller annen institusjon/tjeneste i Norge ble i utgangspunktet inkludert i undersøkelsen. Resultat: Analysen inkluderte 255 besvarelser. Studiepopulasjonen bestod av 48,6% menn og 51,4% kvinner. Funnen fra denne spørreundersøkelsen viste at leger i stor grad er kjent med begrepet etterlevelse. Videre mente legene at deres pasienter hadde utfordringer med etterlevelse av legemiddelbehandling, og dette samsvarer med litteraturen. Undersøkelsen viste også at leger mente kommunikasjon er den faktoren som påvirker pasienters etterlevelse i størst grad, og det burde derfor være et større fokus på å forbedre lege-pasient kommunikasjon. Faktorene polyfarmasi, konsultasjonslengde og tverrfaglig kommunikasjon hadde ulik grad av påvirkning. De statistiske analysene viste at det ofte kan være en sammenheng mellom legens kjønn, alder og arbeidsoppgave i forhold til faktorene. Konklusjon: Legene mente at klinisk kommunikasjon var den faktoren som har størst påvirkning på pasienters etterlevelse. Polyfarmasi hadde også stor påvirkning på etterlevelse, mens konsultasjonslengde hadde i noen grad påvirkning på etterlevelse ifølge legene. Av de fire faktorene var tverrfaglig kommunikasjon den faktoren som legene mente hadde minst påvirkning på etterlevelse.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLegers påvirkning på pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling - En spørreundersøkelse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record