Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugan, Jan Arvid
dc.contributor.advisorJohansen, Vegard
dc.contributor.authorKallelid, Ane Løken
dc.date.accessioned2019-09-06T06:38:41Z
dc.date.available2019-09-06T06:38:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612836
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å studere emosjonelle problemer og emosjonell støtte som mestringsstrategi i lys av kjønnsforskjeller. Studiens problemstilling er som følger: Hvilke sammenhenger er det mellom elevenes opplevelse av emosjonelle problemer, emosjonell støtte som mestringsstrategi og kjønn? Det er utformet forskningsspørsmål og hypoteser i tilknytning til problemstillingen. For å svare på problemstillingen er det benyttet kvantitativ forskningsmetode. Datamaterialet er et bekvemmelighetsutvalg bestående av 1955 elever fra videregående skoler i den sørlige delen av Trøndelag. Ved hjelp av signifikanttester er det blitt undersøkt forskjeller mellom kjønn i opplevelsen av emosjonelle problemer samt i bruken av emosjonell støtte som mestringsstrategi. Det er benyttet korrelasjonsanalyser for å studere sammenhengen mellom emosjonelle problemer og emosjonell støtte i et kjønnsperspektiv. Studiens hovedfunn indikerer at det ikke er sammenheng mellom emosjonelle problemer og emosjonell støtte som mestringsstrategi for gutter. Dette er et overraskende funn og strider mot tidligere forskning. Et annet overraskende funn er sammenhengen mellom emosjonelle problemer og emosjonell støtte som mestringsstrategi for jenter. Her viser korrelasjonsanalysen en svak negativ korrelasjon (r=-.15). Videre indikerer funnene i datamaterialet at det er signifikante kjønnsforskjeller i forekomsten av emosjonelle problemer. 36 prosent av jentene i utvalget opplever høy grad eller svært høy grad av emosjonelle problemer, mot 9 prosent av guttene. Resultatene viser at det er signifikante kjønnsforskjeller i bruken av emosjonell støtte som mestringsstrategi. Gjennomsnittsverdiene tyder på at det er flere jenter enn gutter som benytter seg av emosjonell støtte som mestringsstrategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleElevens indre verdennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record