Show simple item record

dc.contributor.advisorKvello, Øyvind
dc.contributor.authorKvåle, Guro
dc.date.accessioned2019-09-04T11:44:54Z
dc.date.available2019-09-04T11:44:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612477
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om avdekking av mishandling. Problemstillingen er: Hvilken informasjon vektlegger seks barnehagelærere for å avdekke og vurdere om barn er utsatt for mishandling? For å finne svar på problemstillingen brukes kvalitativ forskningsmetode med fokusgruppeintervju av seks barnehagelærere. Temaene som tas opp i intervjuet er begrepet mishandling, hvordan barnehagelærerne arbeider for å avdekke mishandling, tegn og handlinger som kan skape mistanke om mishandling, hjelpemidler som barnehagelærerne bruker i hverdagen for å arbeide med vanskelige temaer, samt relasjonsbygging. Etter transkribering, koding og kategorisering av materialet, ble hovedkategoriene som følger: (1) Kunnskap om avdekking, (2) Handlingsvegring, (3) Flerfaglig samarbeid og (4) Forebyggende arbeid. Hovedkategorien Kunnskap om avdekking har Teoretisk kunnskap om mishandling, Fra en ekkel magefølelse til handling, Tegn og handlinger som kan være indikasjoner på mishandling (praktisk kunnskap) og Kunnskap om normalitet som underkategorier. Hovedkategorien Handlingsvegring har Frykten for å ta feil og Utfordringer ved å arbeide på heimplassen sin som underkategorier. Hovedkategorien Flerfaglig samarbeid har Samarbeid innenfor barnehagen og Samarbeid med andre instanser som underkategorier. Hovedkategorien Forebyggende arbeid har underkategoriene: Barnehagens praktiske arbeid og Relasjonsbygging. Studiens viser at det kan ta lang tid fra den ekle magefølelsen rundt enkeltbarn dukker opp hos barnehageansatte til at det blir meldt inn bekymring til barnevernet. Barnehagelærerne ga uttrykk for at de ønsker mer kunnskap om hva de skal se etter av tegn hos barna for å avgjøre om det kan handle om mishandling. De vet at det er mange barn som utsettes for mishandling og føler seg usikre på når tegnene gir grunnlag for å melde bekymring til barnevernet. Datagrunnlaget viser at avvikende atferd er det som blant barnehagelærerne skaper størst mistanke, dersom barna ikke kommer i barnehagen med synlige skader. Tilknytning mellom barn og foreldre var noe informantene vektla å følge med på. I den forbindelse så de på hvordan foreldrene snakket til barna, om det var noe gjensynsglede ved hentesituasjoner og eventuell sorgreaksjon ved levering. De mente at det var viktig med en god relasjon mellom barna og de ansatte på barnehagen, da en god relasjon kunne gjøre det enklere for barna å snakke med de ansatte når de hadde behov.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Ikke vent med å se - gå for å se og høre!" - En kvalitativ fokusgruppeintervjustudie av hvordan seks barnehagelærere arbeider med å avdekke og vurdere om barn er utsatt for mishandlingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record