Show simple item record

dc.contributor.advisorUhlving, Thomas
dc.contributor.authorBjørsvik, Morten
dc.date.accessioned2019-08-23T14:11:15Z
dc.date.available2019-08-23T14:11:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610491
dc.description.abstractOppgaven omhandler temaene grunnundersøkelser, grunnforhold, sprengning og sikring i forbindelse med utbyggingen av Jendem skole i Fræna kommune. Med fokus på vurdering av grunnforholdene på tomten, valg av undersøkelser og kvaliteten av disse. Oppgaven setter også fokus på utføring av sikker sprengning tett på eksisterende bebyggelse, med rystelsesproblemer som hovedfokus. Oppgaven inneholder informasjon om et utvalg vanlige geotekniske grunnundersøkelser, ingeniørgeologiske grunnundersøkelser, sprengningsteknikker og faktorer som påvirker sikkerhet knyttet til sprengningsarbeider. Dette for å gi leser basiskunnskaper, og for å underbygge beregninger og anbefalinger senere i oppgaven. Siden oppgaven er skrevet parallelt med utbyggingen av skolen og de fleste grunnarbeidene som oppgaven tar for seg allerede er utført, tas det utgangspunkt i tidligere stadier av byggeprosessen. Det gis generaliserte eksempler og anbefalinger med utgangspunkt i prosjektets tidligere situasjoner, som kan justeres for bruk ved lignende prosjekter. Formålet med oppgaven er å gi leser et inntrykk av hva grunnundersøkelser og sprengning kan og bør innebære, vise hvordan enkelte problemstillinger knyttet til temaene kan løses, og å gjøre en vurdering av både grunnforholdene på tomten, valg av og utførelse av undersøkelser, samt gi anbefalinger til utførelse av sprengningsarbeid for dette, og lignende prosjekter. Oppgaven viser at det må tas spesielle hensyn til valg av hullgeometri, sprengstoffer, ladningsmengder og andre faktorer ved sprengningsarbeider nært eksisterende bebyggelse. Den viser viktigheten av å utføre tilstrekkelige grunnundersøkelser, og utføre disse korrekt. Konklusjonen blir at utførte undersøkelser er tilstrekkelige, og grunnforholdene gode for dette spesifikke tilfellet, men at grunnundersøkelser med fordel kunne vært utført tidligere, og at ytterligere undersøkelser og beregninger av skjæringen sør-øst på byggetomten burde utføres. Konklusjon til sprengningsdelen av oppgaven blir at omfattende hensyn burde tas. Resultater av beregninger i oppgaven må justeres, ytterligere målinger burde gjøres og resultatene burde justeres etter faktiske målingen og forhold.
dc.description.abstractThis thesis deals with the topics soil and rock surveys, soil and rock conditions, blasting and securing rock masses in connection to the development of Jendem school in Fræna municipality. With focus on the assessment of ground conditions, choice of surveys and the quality of these. The thesis puts emphasis on how to perform safe blasting close to existing constructions, with damage caused by shake as the main focus. It provides information on a selection of common geotechnical surveys, blasting techniques and other factors that affects safety when blasting. This is meant to provide the reader basic knowledge, and to substantiate calculations and recommendations later in the thesis. Since the thesis is written in parallel with the construction of the school, and most of the works related to soil and rock are finished, the thesis is based on earlier stages of the construction process. Generalized examples and recommendations are given based on the previous situations of the project. Which makes these relevant for similar projects. The purpose of the thesis is to give the reader an idea of what soil and rock studies, and blasting can and should involve, show how certain issues related to the soil, rock and blasting can be solved. To assess soil and rock conditions of the site, the choice of and execution of the surveys, as well as provide recommendations to execution of blasting for this particular project as well as similar projects. The results show that special consideration must be given to the choice of hole geometry, choice of explosives, charging quantities and other factors relevant to blasting close to existing constructions. It shows the importance of performing adequate soil and rock surveys, and executing these properly. The conclusion is that surveys done are sufficient, and the soil conditions are good for this specific project, but also that the surveys could have been done earlier, and that further surveys and calculations should be done for the rock mass in the south-east of the site later in the construction process. Conclusions regarding blasting is that extensive considerations should be taken to ensure safe blasting, and that the results of calculation in this thesis are deficient. These needs to be adjusted, and further investigations is needed to ensure safe blasting.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleGrunnforhold og sprengning ved nye Jendem Skole
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record