Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFossheim, Terje Kjetil
dc.contributor.authorManstad, Martin
dc.contributor.authorSkain, Andreas
dc.date.accessioned2019-08-23T14:11:08Z
dc.date.available2019-08-23T14:11:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610488
dc.description.abstractDenne rapporten er en bacheloroppgave utarbeidet for Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU i samarbeid med AF Gruppen. AF Gruppen ønsker gjennom dette samarbeidet å få målt sin produksjon på grunnarbeidene i Soknedalstunnelen, og hovedformålet med oppgaven har vært å utarbeide nøkkeltall hvor arbeidstimer og maskintimer settes i sammenheng med fremdriften. Gjennom rapporten vil leseren få innsikt i de aktuelle grunnarbeidenes funksjon og drift. Rapporten tar for seg viktigheten av planlegging og oppfølging av produksjonen i et anleggsprosjekt. Leseren blir kjent med metoder en planlegger kan bruke i utformingen av en detaljert fremdriftsplan, og hvordan disse er tatt i bruk i fremdriftsplanen for dette prosjektet. Oppgaven gir leseren et godt innblikk i prosjektets rammer, hvilke utfordringer som foreligger og som kan foreligge under planleggingsarbeider på denne type prosjekt. Rapporten baseres på bruk av planverkene Gantt-diagram og skråstrekdiagram, og en sammenlikning av disse planverkenes anvendelighet med utgangspunkt i dette prosjektet fremkommer. Relevansen til oppfølging av prosjektets ressursbruk, mengdebruk og tidsbruk, og dens sammenheng med økonomisuksess vektlegges sterkt i avhandlingen. Det er utformet en avsluttende rapport for arbeidene i tunnelen, hvor all timebruk fremkommer i form av grunnarbeidstimer og maskintimer, alle linket til sine respektive aktiviteter. Disse tallene er regnet om til timebruk per meter tunnel for hver aktuell aktivitet, for grunnarbeidstimer og for de ulike maskintypene som er anvendt i aktiviteten. Tallene kan være verdifulle ved å fortelle hvordan prosjektet går underveis og de kan hjelpe anleggsledelsen å gjøre kritiske tiltak for prosjektets verdiskapning. De avsluttende tallene vil også kunne være sentral ved kalkulering og planlegging av kommende prosjekter som ligner.
dc.description.abstractThis report is a bachelor thesis written for the Department of Civil and Environmental Engineering at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in cooperation with AF Gruppen. Through this cooperation AF Gruppen wishes to measure the production of the groundworks in Soknedalstunnelen. The main purpose of this assignment is to prepare key data which puts work hours and machine hours in context with the project progress. Through this report the reader will get insight in the groundworks relevant function and operations. This study looks at the importance of planning, scheduling and monitoring of the production in a specific construction project. The reader will gain knowledge about the methods a planner could use to design a detailed work schedule, and how these are used in the planning of this particular project. The assignment gives the reader great insight in the conditions and challenges of the project, as well as other problems that may occur for the project planner on this sort of construction planning. The report is based on the different planning tools Gantt-schedule and line-of-balance planning, and a comparison of these will be presented. The relevance of monitoring the project use of resources, quantities and time, and it´s affiliation with economic success is heavily emphasized. The closing report of the tunnel’s scope of work documents all the hours used. The hours are divided into man hours and machine hours. The hours are then linked to their respective activities. For each activity, these numbers are recalculated into hours used per meter. These hours are also divided into man hours as well as machine hours based on the machine type. These numbers could be significant in terms of telling the project management how the production is going and to help them take critical decisions which could decrease the cost and increase the value. This data, therefore, may play an essential role in the calculation and planning of similar projects in the future.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePlanlegging og oppfølging av grunnarbeider i Soknedalstunnelen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel