Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFelius, Laurina Cornelia
dc.contributor.authorBrekke, Aleksander Schjelderup
dc.contributor.authorJargalsaikhan, Banzragch
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:52Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610466
dc.description.abstractÅ utføre fritidsboliger etter passivhuskrav gir en stor gevinst hva gjelder reduksjon av årlig netto energibehov. Reduksjonen i behov for oppvarming tillater å benytte egenprodusert energi til større virkning, enn fritidsboliger utformet etter vanlig og byggestandard. Lokal lagring av energi viser seg å være en av, om ikke den beste måten å redusere effekttopper i strømnettet, skapt av fritidsboliger. Innenfor studiens rammer kan selvprodusert energi fra solcellepanel på tak redusere det årlige netto behovet for levert energi med opp til 33 prosent. Ved hjelp av energibudsjettering og simulering kan man i tidlig fase se på og evaluere hvor i tidsperioden energibehovet er størst, for så å effektivt kunne gjøre tiltak for reduksjon.
dc.description.abstractBuilding cabins according to Norwegian passive house requirements, yields a large gain in terms of reducing annual net energy needs. The reduction in the need for heating allows the use of self-produced energy to greater effect, than cabins designed according to regular building standards. Local energy storage proves to be one of, if not the best, ways to reduce power peaks in the electricity grid, created by holiday homes. Within the framework of the study, self-produced energy from roof mounted solar panels can reduce the annual net demand for delivered energy by up to 33 percent. By means of energy budgeting and simulation, one can in the early phase evaluate where in the time period the energy demand is greatest, so that one can effectively make measures for reduction.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEnergibudsjett for fritidsboliger bygd etter norsk passivhusstandard - Hvordan redusere bidraget til effekttopper i strømnettet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel