Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorValenta, Anita
dc.contributor.authorNormann, Anita
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:18Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610438
dc.description.abstractSammendrag Matematikk er ikke bare tall. En kvalitativ studie om elevers arbeid med representasjonsformer. Hva kjennetegner arbeid med tekstoppgaver hos elever på småtrinnet og hvilke utfordringer kan oppstå når de transformerer fra hverdagskontekst til tall, tallinje og konkreter? De som har forfattet den nye læreplanen som skal være klar fra høsten 2020 vektlegger representasjonsbruk i matematikkopplæringen. Nasjonale prøver krever at elevene er i stand til å tolke ulike typer av representasjoner, for å svare på spørsmålene. Denne studien baserer seg i hovedsak på Raymond Duval sine funn om elevers bruk av representasjoner i matematikken. Dette er en kvalitativ studie basert på en elevgruppe på småtrinnet sitt arbeid med tekstoppgaver og representasjoner. Studien bygger på elevobservasjoner, lydopptak, notater fra observasjonene og oppfølingsspørsmål fra deltagende observatør. De viktigste funnene i denne studien var at elevene hadde store utforinger med å transformere mellom enkelte representasjoner, mens andre transformasjoner gikk greit.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMatematikk er ikke bare tall.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel