Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvendsen, Bodil
dc.contributor.advisorErvik, Hilde
dc.contributor.authorHeggem, Tølløv
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:42Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610114
dc.description.abstractDenne oppgaven tar opp problemstillingen: «Hvordan inkluderes elevene i klimadebatten i dagens skole?» Og tar for seg fokuset på klimaendringer og global oppvarming i pensum og undervisningen i skolen i dag. Problemstillingen blir drøftet ut ifra relevant teori, blant annet litt tidligere forskning med lignende problemstillinger og en rekke aktuelle styringsdokumenter, både nåværende og noen som ikke har tredd i kraft enda. Det har blitt gjennomført en spørreundersøkelse i en 10. klasse, samt et intervju med en naturfaglærer på ungdomstrinnet for å finne svar på problemstillingen. Elevene svarer at de interesserer seg for klimaendringer, ønsker å lære mer om temaet og de føler at dagens klimaproblemer ikke blir debattert nok i skolen. Læreren som ble intervjuet er også enig i at dagens klimaproblemer ikke får nok oppmerksomhet i skolen, men mener dette kommer til å endre seg med Fagfornyelsen i 2020.
dc.description.abstractThis thesis adresses the topic question: «How are the pupils included in the climate debate in today’s school?» And discusses the focus on climate change and global warming in curriculum and the teaching in schools today. The issue is discussed on the basis of relevant theory, including som previous research on similar issues and a number of relevant policy documents, both current and som that have not yet taken effect. A questionnaire has been conducted in a 10th grade, as well as an interview with a science teacher for teenagers aged 13-16 to find answers to the problem. The pupils answer that they are interested in climate change, they want to learn more about the topic and the feel that today’s climate problems are not debated enough in school. The teacher who was interviewed also agrees that today’s climate problems don’t recieve enough attention in the school, but believes this will change with the subject renewal in 2020.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKlimaundervisning - inkludering av elevene i klimadebatten
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel