Show simple item record

dc.contributor.advisorMitchell, Domnhall
dc.contributor.authorØstvold Lena
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:54Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610078
dc.description.abstractFor bacheloroppgaven min, er min hensikt å utforske både Edith Whartons og kvinners liv i hennes litterære verk. Jeg finner det interessant hvordan hun skildrer ikke bare kvinnene selv, men også deres intensjoner, tanker og ideer. Gjennom denne oppgaven vil jeg studere deres ønsker, deres behov og hva som kan hindre dem i å få det livet de forutså og drømte om. Det vil også være av fundamental betydning å diskutere Whartons liv selv og hva som var årsaken til at hun ble så opptatt av det kvinnelige intellektet. I tillegg til å studere Whartons bakgrunn og motiv, vil jeg fokusere avhandlingen min rundt tre følgende romaner: Ethan Frome, The Custom of the Country og The Age of Innocence. Målet er å finne ut om de uttrykker og inneholder elementer som er avgjørende for å forstå Whartons motiver som forfatter. Videre vil jeg sammenligne romanene for å undersøke om de deler likheter og hvis de gir noen svar til problemstillingen min.
dc.description.abstractFor my bachelor thesis, my intention is to explore the life of Edith Wharton and the women in her literary work. I find it interesting how she portrays not only the women themselves, but also their intentions, thoughts and ideas. Through this thesis I will study their desires, their needs and what may hinder them from gaining the life they envisioned themselves aspiring. It will also be of fundamental importance to discuss the life of Wharton herself, and what might have caused her to develop such a concern with the female intellect. Additionally to studying Wharton’s background and beliefs, I will focus my thesis around the three following novels: Ethan Frome, The Custom of the Country and The Age of Innocence. The aim is to discover if they express and contain elements that are essential in understanding Wharton’s motives as a writer. Furthermore, I will draw a comparison between the novels to examine whether they share similarities and if they offer any resolution to my thesis statement.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEdith Wharton's life and women
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record