Show simple item record

dc.contributor.advisorFodstad, Lars August
dc.contributor.authorAakerhus, Karoline Fætten
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:45Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610069
dc.description.abstractSamfunnet er i stadig endring, noe som stiller nye krav til det norske utdanningssystemet. Gjennom utdanning skal elever rustes til å virke og bidra i samfunnet på ulike måter. Studiespesialiserende utdanningsretninger i videregående opplæring skal gjøre elevene forberedt og motivert til å gjennomføre høyere utdanning. Denne studien har sett på studieforberedende faktorer i lys av arbeidet med fordypningsoppgaven på VG3. For å finne svar på hvilke områder oppgaven er studieforberedende er det teoretiske rammeverket både pedagogiskteoretisk gjennom en sosiokognitiv tilnærming, og fagdidaktisk gjennom å gjøre rede for begrep og teorier som er relevant for norskfaget. I alt har seks informanter bidratt i studien, hvor fem av disse var elever fra én studieforberedende klasse og faglæreren deres. Gjennom å få innblikk i hvordan de reflekterer over prosessen i arbeidet bidrar studien til innsikt i utfordringene de møter i fordypningsoppgaven. På denne måten er det også mulig å si noe om hvordan elevene opplever mestring og utvikling i arbeidet. Studien bidrar derfor til en forståelse av både fordeler og ulemper ved fordypningsoppgaven. Studien finner at elevenes forutsetninger gir ulikt utbytte av arbeidet. Både det faglige og kognitive utbyttet varierer, selv om det også på noen områder er sammenfall i funnene. Studien avrundes med en implikasjon for videre praksis som viser at det bør gjøres rom for arbeidet med en fordypningsoppgave i norskfaget, men at dette innebærer at elevene må forberedes til arbeidet gjennom hele videregående skole. Derfor anbefales det at det utarbeides felles nasjonale retningslinjer som både legitimerer oppgavens plass i norskfaget, men som også bidrar til tydeligere rammer for lærere og elever.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title“Det her forekom meg å være litt mission impossible” En kvalitativ undersøkelse av fordypningsoppgaven i norskfaget
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record