Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOpland, Leif Erik
dc.contributor.authorHaugen, Espen
dc.date.accessioned2019-08-21T14:00:51Z
dc.date.available2019-08-21T14:00:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609617
dc.description.abstractBedrifter er helt avhengig av informasjon for å planlegge og ta gode beslutninger. Tradisjonell Business Intelligence (BI) har lenge vært et verktøy for å utnytte virksomhetens data for å forstå trender og kundenes behov. Mengden med tilgjengelige data vokser i et akselererende tempo. Utfordringen er ikke lenger å finne tilstrekke med relevante data, men å hente forretningsmessig verdifull innsikt i datamengdene. Dette krever nye tilnærminger og metoder. Denne oppgaven tar for seg Selvbetjent BI og analyse. En fremgangsmåte som sørger for at flere brukere får tilgang til data og verktøy for rapporterings- og analyseformål. Større andel av BI-arbeidet blir spredt ut i organisasjonen. Dette gir økt utnyttelse av den eksisterende kompetansen og forretningsforståelsen som finnes i virksomheten. Selvbetjent BI og analyse er ikke ment som erstatning for tradisjonell BI, men som et tillegg for å gi mulighet til å bedre utnytte data for bedre innsikt og forretningsdrift. Selvbetjent BI og analyse er et nytt og populært fagfelt. Mange bedrifter har feilet ved innføring av selvbetjening. I oppgaven presenteres ulike forutsetninger som må på plass før selvbetjent BI og analyse kan innføres. I tillegg kartlegges det hva som anses som best practice innenfor feltet. Best practice er tiltak som bør gjennomføres for å lykkes med selvbetjening. Oppgaven er i hovedsak et litteraturstudie. Benyttet teori er hentet både fra forskning og mer kommersielle kilder. SpareBank 1 Østlandet er en bedrift med store mengder tilgjengelig data. Banken har foreløpig ikke en felles strategi for hvordan dataene skal gi økt innsikt og konkurransemessige fortrinn. Virksomheten ønsker å bli mer data- og analysedreven og er i ferd med å innføre selvbetjent BI og analyse. I oppgaven er det sett nærmere på det pågående arbeidet med innføring av selvbetjening. Om banken tar hensyn til og sikrer best practice i de ulike fasene i innføringen, blir beskrevet. En spørreundersøkelse ble gjennomført for å kartlegge i hvilken grad SpareBank 1 Østlandet har fulgt best practice, og lykkes med i innføringen av selvbetjent BI og analyse. Det gjøres også en vurdering av tiltak som må fullføres før banken har en velfungerende selvbetjeningsløsning. Kartleggingen viste at selvbetjening i SpareBank 1 Østlandet er i en startfase og det derfor er for tidlig å konkludere om det blir en suksess. Å få banken og de ansatte til å jobbe mer selvbetjent er et langsiktig arbeid, men banken er på rett vei og det blir spennende å følge med videre i tiden fremover.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHVORDAN LYKKES MED SELVBETJENT BUSINESS INTELLIGENCE (BI) OG ANALYSE? EKSEMPEL FRA EN NORSK BANK
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel