Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMathisen, Geirnb_NO
dc.contributor.authorRunnestø, Jostein Lågnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:04:13Z
dc.date.available2014-12-19T14:04:13Z
dc.date.created2011-10-11nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier447273nb_NO
dc.identifierntnudaim:5956nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260467
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler sporing av en nyrestein i en strøm av ultralydbilder mottatt i sanntid. Den bygger videre på et prosjekt påstartet med en masteroppgave av Jens Tøraasen, og forstsatt med en prosjektoppgave av undertegnede, hvor målet er å bruke sporing av nyresteinposisjon i et ultralydbilde for å få bedre effekt med ESWL-behandling. Ved å vite nyresteinens posisjon, kan man velge å kun sende en akkustisk puls når steinen er i brennpunktet til ESWL-apparatet. I denne oppgaven omfatter dette et litteraturstudie om analyse av ultralydbilder samt muligheter for å overføre disse til en PC for videre analyse i sanntid. Det blir diskutert hva slags forsinkelser som vil påvirke sanntidsegenskapene, og hvordan disse kan motvirkes. En framegrabber ble brukt for å hente inn videosignaler i sanntid, og tester av forsinkelser ble gjort på denne. Disse viste at forsinkelsene kan være betydelige ved innhenting av data på denne måten, og dette antas å også gjelde andre ledd av styringen. For å forsøke å motvirke denne forsinkelsen ble det gjort tester på å estimere fremtidig posisjon. Resultatene av dette viser at en slik prediksjon er svært avhengig av jevne bevegelser for å gi en forbedring. Det blir videre diskutert hvordan forsinkelsen, kvaliteten på prediksjonen og nyresteinens posisjoner bør vurderes når ESWL-apparatet sitt brennpunkt skal plasseres.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaim:5956no_NO
dc.subjectMTTK teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectReguleringsteknikkno_NO
dc.titleSanntidssporing av nyresteinnb_NO
dc.title.alternativeReal Time Tracking of Kidney Stonenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel