Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMadsen, Jørn Kristian
dc.date.accessioned2019-05-25T14:00:40Z
dc.date.available2019-05-25T14:00:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598817
dc.description.abstractEn sentral del av hverdagen og matematikkfaget omhandler statistikk. Dette er noe man kommer til å omgås resten av livet. Det å tilegne barn kunnskap rundt statistiske undersøkelser og representasjoner av disse i hverdagslivet, er noe lærere burde ha god innsikt i. I denne bacheloroppgaven ligger fokuset på datadetektivens syklus i skolen, og hvordan prinsipper fra denne brukes i undervisningen. Problemstillingen til oppgaven er «Hvordan blir prinsippene i datadetektiven brukt i forhold til undervisningen av statistikk på 4. trinn?» Undersøkelsen er utført på en grunnskole i Trøndelag. Teorigrunnlaget for oppgaven omhandler datadetektivens syklus, statistikk, statistikk i skolen med teori om statestikkundervisning i skolen. Metoden for innsamling av empiri var observasjon og intervju med fokus på en lærers undervisningstime i statistikk. Ved å bruke en metodetriangulering kan man kvalitetssjekke observasjoner opp mot intervju. Alle personlig informasjon er anonymisert. Man ser at selv om ikke læreren har kjennskap til datadetektivens syklus, blir aspekter fra denne teorien brukt aktivt i klasserommet.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan benytter en lærer datadetektivens syklus på 4. trinn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record