Show simple item record

dc.contributor.advisorFerrara, Lindsay
dc.contributor.authorHermansen, Trine Johanne Donald, Victoria
dc.date.accessioned2019-05-24T14:01:07Z
dc.date.available2019-05-24T14:01:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598746
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven studerer vi tolkers bruk av kohesjonsmekanismen listebøyer i en tolket forelesning på omtrent 90 minutter. Vårt datamateriale består av fire tolker, der to av dem byttet på å tolke fra norsk til norsk tegnspråk, og to byttet på å tolke fra norsk til TSS. Vi analyserer og sammenligner bruken av listebøyer både mellom tolkene og tolkeformene i denne forelesningen.
dc.description.abstractIn this bachelor's thesis, we study interpreters' use of list buoys as a cohesion mechanism in an approximately 90 minutes long interpreted lecture. Our data material consists of four interpreters. Two of them switched interpreting from Norwegian to Norwegian Sign Language, and two switched interpreting from Norwegian to Signed Norwegian. We analyze and compare the use of list buoys between each of the interpreters and the interpretation forms in this lecture.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av listebøyer slik de blir brukt i en forelesning tolket til norsk tegnspråk og TSS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record