• Samspillskvalitet mellom ansatte og små barn (1-3 år) i norske barnehager 

      Drugli, May Britt; Berg-Nielsen, Turid Suzanne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Det er stor enighet om at samspillskvalitet svært viktig for små barn, men det foreligger få studier fra norske barnehager (vuggestuer og dagpleie) der dette er undersøkt på en systematisk måte. Denne artikkelen er basert ...