Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVarslot, Trondnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:57:01Z
dc.date.available2014-12-19T13:57:01Z
dc.date.created2008-02-14nb_NO
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier123497nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-6561-9nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/258133
dc.description.abstractMedisinsk ultralydavbildning er et relativt rimelig verktøy som er i utstrakte bruk på dagens sykehus og tildels også legekontor. En underliggende antakelse ved dagens avbildningsteknikker er at vevet som skal avbildes i grove trekk er homogent. Det vil i praksis si at de akustiske egenskapene varierer lite. I tilfeller der denne forutsetningen ikke holder vil resultatet bli betraktlig reduksjon av bildekvaliteten. Prosjektet har fokusert på hvordan man best mulig kan korrigere for denne kvalitetsforringelsen. Arbeidet har resultert i et styrket teoretisk rammeverk for modellering, programvare for numerisk simulering. Rammeverket gir en felles forankring for tidligere publiserte metoder som "time-reversal mirror", "beamsum-correlation" og "speckle brightness", og gir derfor en utvidet forståelse av disse metodene. Videre har en ny metode blitt utviklet basert på egenfunksjonsanalyse av et stokastisk tilbakespredt lydfelt. Denne metoden vil potensielt kunne håndtere sterk spredning fra områder utenfor hovedaksen til ultralydstrålen på en bedre måte enn tidligere metoder. Arbeidet er utført ved Institutt for matematiske fag, NTNU, med professor Harald Krogstad, Institutt for matematiske fag, som hovedveileder og professor Bjørn Angelsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, som medveileder.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherFakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:165nb_NO
dc.relation.haspartVarslot, T. Sound propagation in soft tissue. .nb_NO
dc.relation.haspartVarslot, T; Taraldsen, G. Computer simulation of forward wave propagation in soft tissue. .nb_NO
dc.relation.haspartVarslot, T; Angelsen, B; Waag, R.C. Spectral estimation for characterisation of acoustic aberration. .nb_NO
dc.relation.haspartVarslot, T; Mo, E; Angelsen, B; Krogstad, H. Eigenfunction analysis of acoustic aberration correction. .nb_NO
dc.relation.haspartVarslot, T; Måsøy, S-E. An approximate maximum likelihood estimator. .nb_NO
dc.relation.haspartVarslot, T; Måsøy, S-E; Angelsen, B. Iteration of transmit-beam aberration correction. .nb_NO
dc.titleWavefront aberration correction in medical ultrasound imagingnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fagnb_NO
dc.description.degreedr.ing.nb_NO
dc.description.degreedr.ing.en_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel