Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.authorNeverdal, Jan-Magnus
dc.date.accessioned2018-12-03T15:01:52Z
dc.date.available2018-12-03T15:01:52Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19280
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575863
dc.description.abstractI dagens samfunn har medieteknologien blitt en viktig del av barns oppvekst. Barn får en digital barndom, og de leker mer i den digitale verden. Det kan virke som de tradisjonelle lekeplassene har blitt utdatert på mange områder. På oppdrag fra Ablemagic undersøkes temaet digital lek. Oppgaven skal tydeliggjøre hva digital lek er og hvordan digitale lekeplasser brukes. Målet med oppgaven er å øke forståelsen av hvordan lekeplasser som muliggjør digital lek bør designes, for å skape meningsfulle opplevelser for de som leker der. Digital lek ble avgrenset ved å følge Ablemagic sin tilnærming til temaet, og ta utgangspunkt i at digitale spill er noe annet enn digital lek. Arbeidet med å forstå digital lek er gjort fra et designperspektiv, med fokus på brukeropplevelse og interaksjon. Det er utarbeidet ni designretningslinjer for digital lek. Retningslinjene skal gi beslutningsstøtte og veiledning i utviklingen av aktiviteter med digital lek. Først ble det utarbeidet et forslag til retningslinjer med bakgrunnen i teori om studier av smarte lekeplasser, utviklingspsykologi og spilldesign. I tillegg til innsikt fra tre casestudier av aktiviteter med digital lek. De foreslåtte retningslinjene ble evaluert ved å designe, utvikle og teste en digital lekeplassaktivitet. Til slutt ble all innsikten om design av digital lek samlet i konkrete retningslinjer. Å bruke disse retningslinjene skal øke kvaliteten på nye aktiviteter med digital lek.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.titleAdferd i offentlig område med digital lek - Nye designretningslinjer for digital lek
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel