Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoff, Inge
dc.contributor.authorHelland, Raymond
dc.date.accessioned2018-11-16T15:02:04Z
dc.date.available2018-11-16T15:02:04Z
dc.date.created2018-05-15
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18164
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573232
dc.description.abstractGround Penetrating Radar, GPR, blir benyttet til kvalitetskontroll av hulrom i asfaltdekker, både i Sverige og Finland. Det er her blitt akseptert som en relativt god måte å vise variasjonene i hulrom i dekkets lengderetning. På bakgrunn av dette har det blitt gjennomført sammenligningsmålinger av hulrommet i to reasfalterte strekninger i Akershus fylke. En måling utført av isotop densitetsmåler (Seaman C300) sett opp mot et kalibrert GPR-målt hulrom. Resultatene viser små variasjoner i målinger gjort med Seaman C300. 70 % av målingene på Fv. 229 er innenfor akseptabel feilmargin, sammenlignet med resultatet fra GPR-målt hulrom. Oppgaven undersøker rådata fra tidligere gjennomførte målinger med GPR, og resultatet sammenlignes med målinger gjort med isotop densitetsmåler. Oppgaven inneholder en teoridel som beskriver tradisjonelle metoder å undersøke hulrom, deretter en beskrivelse av hvordan GPR fungerer, og kort om GPR og hulromsundersøkelser. Presentasjon av data er illustrert av figurer og tabeller under kapittelet resultater. Deretter blir tolkningen diskutert og på grunnlag av dette lyder konklusjonen: - GPR målt hulrom kan potensielt brukes som et supplement til kontroll av kvalitet i asfalterte dekker. - Det å analysere data fra GPR har mye å si for nøyaktigheten av resultatet, derfor er det nødvendig med gode erfaringer av slike analyser. - GPR er lett anvendelig og det går hurtig å hente inn data. Derfor er det et brukbart verktøy å supplere med når en skal undersøke hulromsandelen i asfaltdekker.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleUndersøke presisjon og effektivitet av Ground Penetrating Radar for å definere hulrom i asfaltdekket
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel