Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrilund, Marianne Louise
dc.contributor.authorIngelsrud, Helle Ulla
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-24T08:02:36Z
dc.date.available2018-10-24T08:02:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569248
dc.description.abstractBakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til endringer i arbeidsdagen til sykepleier i hjemmesykepleien. Arbeidsoppgavene er blitt flere og pasientene har et større og mer omfattende hjelpebehov. Ute i distriktskommuner jobber sykepleier mye alene, med et stort ansvar, og få fagfolk å rådføre seg med. Hensikt: Hensikten med studiet er å beskrive hvordan sykepleier i hjemmesykepleien erfarer egen hverdag og behovet for kompetanse for å ivareta dagens pasient. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming gjennom fokusgruppeintervju i tre distriktskommuner på nord-vest-landet. Utvalget omfattet 14 sykepleiere, derav 3 spesialsykepleiere. Resultat: Sykepleierne beskriver flere og sykere pasienter ute i kommunene. Pasientene skrives fortere ut fra sykehus, og sykepleieoppgavene er blitt flere og mer komplekse. For å ivareta pasienten og dekke nødvendig kompetanse, har de laget seg egne strategier. Samtidig opplever de arbeidet som spennende og mer utfordrende, og de kjenner behovet for å øke sin kompetanse. Konklusjon: Sykepleiere i distriktskommuner erfarer at godt samarbeid og planlegging må til for å kunne ivareta dagens pasient ute i distriktskommuner. De har tatt i bruk egne strategier for å håndtere arbeidsoppgaver og dekke nødvendig kompetanse. På tross av dette opplever de en mer variert og spennende arbeidsdag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectHjemmesykepleienb_NO
dc.subjectSamhandlingsreformennb_NO
dc.subjectDistriktskommunernb_NO
dc.subjectSykepleierenb_NO
dc.titleArbeidsdagen som hjemmesykepleier i distriktskommune - en kvalitativ studie om hjemmesykepleiers erfaringer etter samhandlingsreformennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel