Show simple item record

dc.contributor.advisorAakre, Arvid
dc.contributor.advisorRyeng, Torstein
dc.contributor.authorStonys, Andrius
dc.date.accessioned2018-09-28T14:01:10Z
dc.date.available2018-09-28T14:01:10Z
dc.date.created2018-05-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565285
dc.description.abstractKrysset i Leirgrovvika er utformet som rundkjøring. Krysset knytter europa- og fylkesveg, via en trearmet rundkjøring. Geografisk ligger rundkjøringen i et relativt flatt terreng. Dette er første krysset som blir brukt av all trafikken som kommer fra to bydeler i Molde by. Trafikkpuljer fra fylkesveg og lyskrysset på E39 lenger vest, fører til at rundkjøringen i Leirgrovvika får redusert kapasitet og lang kødannelse. Formålet med oppgaven er å undersøke om en turborundkjøring vil kunne forbedre trafikkavvikling. Det vil si, om kapasiteten kan økes og kødannelse reduseres. Turborundkjøring er ikke en godkjent krysstype i Norge, men flere land i Europa har tatt i bruk denne kryssløsningen på vegnettet sitt. Det ble brukt videoopptak for å registrere trafikk. Trafikken ble registrert for både morgen- og ettermiddagsrushet. Ved hjelp av datainnsamlingen ble modulene i Sidra Intersection og Aimsun Next utarbeidet for trafikkberegning. For å undersøke om det er fysisk mulig å etablere en turborundkjøring i Leirgrovvika, ble den prosjektert og tilpasset terrenget av undertegnede. Geometrien var utformet for kjøring med modulvogntog. Analyse av resultatene viser at turborundkjøring egner seg bedre enn vanlig rundkjøring grunnet mange forhold, blant annet kapasitet, trafikksikkerhet, avvikling m.m. Kostnadsmessig vil en turborundkjøring har en høyere kostnad enn en vanlig rundkjøring, men kostnaden er relativt liten i forhold til gevinsten. Angående drift og vedlikehold av turborundkjøringer, er det flere mulige alternativer, og disse bør vurderes individuelt for hvert kryss. Konklusjonen i denne oppgaven er at man først bør undersøke lyskrysset på Kviltorp, da dette er en «flaskehals» med hensyn til trafikkavviklingen. Det blir videre anbefalt å bygge om eksisterende rundkjøring til en turborundkjøring, da dette er et optimalt område for å etablere Norges første turborundkjøring. Utbyggingen vil ikke kreve store inngrep i terrenget, tilførselsveger er veldig slake, og strekningen har større kapasitetsbehov.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleTurborundkjøring som erstatning av dagens rundkjøring i Leirgrovvika
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record