Show simple item record

dc.contributor.advisorKassa, Elias
dc.contributor.advisorAnke, Trude
dc.contributor.authorBergerud, Lars
dc.date.accessioned2018-09-24T14:01:14Z
dc.date.available2018-09-24T14:01:14Z
dc.date.created2018-06-04
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19026
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564182
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er at jernbaneprosjekter er kostbare investeringer. Derfor er det ønskelig å redusere totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur. I oppgaven regnes totalkostnaden som summen av investering-, drift- og vedlikeholdskostnader. Hensikten er å lage en metode som minimerer totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur. Kostnaden skal minimeres med hensyn på de ulike strekningstypene: bro, tunnel og dagsone. Oppgaven har hatt flere avgrensninger. Vedlikehold består av tre deler, korrektivt vedlikehold, forebyggende vedlikehold og fornyelse. Masteroppgaven er avgrenset til å kun handle om forebyggende vedlikehold. Mangel på aktuell og relevant data har bidratt til å avgrense oppgaven. Store deler av resultatene er derfor basert på vedlikeholdsplanen for Holm-Nykirke. Andre avgrensninger i oppgaven er at kostnader i tilknytning til stasjonsområder og signalanlegg er utelatt. Som følge av mangel på data, vil det være knyttet stor usikkerhet til resultatene. Basert på datainnsamlingen og beregningene som er utført er det ikke grunnlag for å si at det forebyggende vedlikeholdet er mer omfattende for tunneler og broer enn for dagsoner. Basert på data fra parsellen Holm-Nykirke vil vedlikeholdet av dagsoner være mer omfattende og kostbart per meter enn for tunneler. Broer er ikke inkludert i denne planen. De mest omfattende vedlikeholdsoppgavene var belysning og kontroll og testing av strømforsyning (UPS). En tunnel som er vann- og frostsikret med kontaktstøpt betonghvelv vil ha færre objekter å kontrollere enn tunneler med hvelv av betongelementer. Forskjellen i kostnader til forebyggende vedlikehold vil ikke være utslagsgivende. Et kontaktstøpt betonghvelv vil ha omtrent 7% høyere investeringskostnader per meter. Litteraturstudiet og datainnsamlingen viser at stålbroer vil ha mer omfattende vedlikehold enn broer av betong. Dette skyldes at stålbroer må overflatebehandles med jevne mellomrom for å forhindre at stålet korroderer. Stålbroer vil også ha høyere investeringskostnader. Valg av trasé er en kompleks problemstilling og avhenger av mange faktorer. På bakgrunn av oppgavens resultater og analyser vil ikke inkluderingen av drift- og vedlikeholdskostnader føre til endringer i valg av trasé. Kostnadene til forebyggende vedlikehold per meter over en periode på 40 år vil være små sammenlignet med for eksempel investeringskostnadene til en bro eller tunnel per meter. Ved valg av ulike løsninger for tunneler og broer vil inkluderingen av drift- og vedlikeholdskostnadene påvirke valget.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Jernbane
dc.titleMetodikk for å minimere totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record